fbpx

Specjalizacje

Prawo energetyczne

Jednym z wiodących obszarów praktyki Kancelarii jest doradztwo w obszarze regulacji dotyczących sektora energetycznego, zarówno energetyki konwencjonalnej, jak i alternatywnej (w tym OZE). W tym zakresie bazujemy na wiedzy, doświadczeniu i znajomości specyfiki branży – będącym wynikiem wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi i tzw. odbiorcami przemysłowymi. Naszych klientów wspieramy zarówno w obszarach zagadnień związanych z ich bieżącą działalnością w zakresie wytwarzania, obrotu i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i ciepła, jak i przy realizowaniu innowacyjnych projektów. Mamy świadomość, iż obecny stopień złożoności regulacji sektora energetycznego stanowi duże wyzwanie dla podmiotów z branży w zakresie zarządzania ryzykiem. Dlatego, jako główny cel naszego doradztwa, stawiamy sobie poszukiwanie rozwiązań, które poprzez minimalizację dolegliwości regulacyjnych, mających swój ekonomiczny wymiar, pozwalają naszym Klientom uzyskać przewagę konkurencyjną w ich działalności na rynku.

Nasze doradztwo prawne obejmuje identyfikację i interpretację zakresu obowiązków związanych z prowadzoną działalnością w sektorze energetycznym (m.in. sprawozdawczość wobec URE, REMIT, system wsparcia OZE, efektywność i bezpieczeństwo energetyczne, pomoc publiczna).

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem URE oraz przed sądami (m.in. w sprawach koncesyjnych, taryfowych, kar administracyjnych, postępowaniach dotyczących wstrzymań dostaw energii, gazu iciepła oraz prowadzonych na podstawie art. 8 ustawy Prawo energetyczne).

Służymy pomocą w tworzeniu wewnętrznych instrukcji, procedur i planów (m.in. Programy zgodności, IRiESD, procedury zmiany sprzedawcy, planów rozwoju).

Przygotowujemy projekty aktów prawnych dotyczące prawa energetycznego oraz reprezentujemy Klientów w procesie legislacyjnym (m.in. przygotowujemy projekty przepisów, składamy uwagi do procedowanych propozycji legislacyjnych).

Monitorujemy zmian w przepisach dotyczących bieżącej działalności przedsiębiorstw.

Przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy kontrakty zakupowe (w tym bazujące na standardzie EFET), jak i inne umowy związane z działalnością przedsiębiorstw energetycznych (umowy przyłączeniowe, dystrybucyjne, GUD, MUD, umowy z POB, OH i OH-T).

Tworzymy wzory umowne, ogólne warunki umów, regulaminy promocyjne.

Pomagamy w procesie zmiany sprzedawcy (w tym w organizacji postępowania zakupowego oraz przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy przed OSD).

Reprezentujemy Klientów w procesie przyłączeniowym (w tym w zakresie źródeł OZE).

Wykonujemy audyty w zakresie ryzyk kontraktowych i regulacyjnych.

Dokonujemy oceny procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie i zmian w poszczególnych obszarach jego działalności.

Marcin Piszcz

Wspólnik zarządzający

Radca prawny

marcin.piszcz@piszcz.pl

Monika Bogdał

Wspólnik

Radca prawny

monika.bogdal@piszcz.pl

Śniadanie Biznesowe Poznań – styczeń 2017