fbpx

Monika Bogdał

Radca prawny, wspólnik, kierownik zespołu nowych technologii, audytor wiodący ISO 27001. Członek OIRP w Poznaniu. Absolwentka poznańskich uczelni – Wydziału Prawa i Administracji UAM i Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej. Skończyła kurs zarządzania nowoczesnymi technologiami na Jyvaskyla University of Applied Sciences w Finlandii i studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Doradza w kwestiach związanych z bezpieczeństwem informacji, w tym ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, RODO, prawa telekomunikacyjnego. Specjalizuje się w analizie ryzyka (w tym BIA) i działaniach dotyczących przygotowania, wdrożenia i utrzymania systemów IT i OT. Doradza operatorom infrastruktury krytycznej. Przeprowadza audyty w podmiotach z branży energetycznej, transportowej, ochrony zdrowia, wod-kan i infrastruktury cyfrowej. Tworzy procedury zarządzania kryzysowego.

Zarządza projektami związanymi z procesami produkcyjnymi i ich automatyzacją oraz ochroną środowiska (gospodarowanie odpadami, BDO, kwalifikacja pozostałości poprodukcyjnych, emisja substancji do środowiska). Wspiera przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów budowlanych, elektrycznych, elektronicznych i kosmetycznych (REACH, CLP, CPR, przepisy EMC i LVD). Prowadzi postępowania przed organami nadzoru rynku i sądami administracyjnymi.

Ma bogate doświadczenie związane z obsługą przedsiębiorstw energetycznych, w tym w obszarze wytwarzania i dystrybucji, OZE, przemysłu energochłonnego, DSR i rozwiązań w technologii blockchain.

Monika Bogdał WspólnikRadca prawny monika.bogdal@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski
  • prowadzi audyty RODO oraz audyty bezpieczeństwa i zgodności z wymogami przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (u operatorów usług kluczowych i w podmiotach publicznych, w tym także zarządzających infrastrukturą krytyczną);
  • opracowuje, opiniuje i wspiera przy wdrożeniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłości działania, tworzy dokumentację obejmującą polityki, procedury i instrukcje na bazie ISO 27001, ISO 22301, NIST oraz wytycznych EROD, ENISA i organizacji sektorowych związanych z telekomunikacją;
  • prowadzi szkolenia dotyczące RODO i cyberbezpieczeństwa dla branż infrastrukturalnych i przemysłowych;
  • doradza przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, w tym co do wymogów bezpieczeństwa i postanowień umów oraz regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych;
  • wspiera Klientów przy ustalaniu wymogów dotyczących właściwego oznakowania wyrobów i przygotowania dokumentacji towarzyszącej wymaganej do ich legalnej sprzedaży – także dla wyrobów wytwarzanych poza granicami Unii Europejskiej i dla sieci DIY sprzedawanych pod marką własną;
  • pomaga przy uzyskiwaniu pozwoleń i zezwoleń związanych z gospodarką odpadami oraz prowadzi postępowania w sprawie przekwalifikowania odpadów na produkty uboczne;
  • tworzy i opiniuje umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów z zakładów przemysłowych, zajmuje się prawnymi aspektami gospodarowania odpadami u podwykonawców i międzynarodowego transportu odpadów;
  • reprezentuje i doradza Klientom w toku postępowań kontrolnych prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego, wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej i organy ochrony środowiska;
  • ma doświadczenie przy przygotowywaniu i opiniowaniu umowy sprzedaży, dystrybucji i kompleksowe kontrakty na dostawy energii elektrycznej, ciepła i paliwa gazowego, w tym na transgraniczny zakup paliwa gazowego na podstawie umowy w formacie EFET;
  • brała udział w przygotowaniu dokumentacji związanej z postępowaniami taryfowymi i uzyskiwaniem koncesji energetycznych oraz tworzeniu zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (energia i gaz).