fbpx

Historia

Zakładając w 1999 roku Kancelarię zdawaliśmy sobie sprawę, że pewność i zaufanie, wiedza oraz najwyższy poziom obsługi są elementami kluczowymi.

Bez nich ani nasi Klienci, ani my nie wyobrażamy sobie funkcjonowania. W naszych działaniach staramy się iść jednak dalej i kierujemy się zasadą „wyprzedzić oczekiwania Klienta”. Oznacza to, że dokładamy wysiłków, żeby proponować rozwiązania prawne, które będą skuteczne nie tylko dziś, ale i w dalszej perspektywie. Uważamy, że w naszych działaniach powinniśmy kierować się zarówno mądrością, jak i dalekowzrocznością.

To sprawia, że Klienci obdarzają nas zaufaniem, czego dowodem jest długoletnia współpraca z wieloma z nich. Rozwijamy się dzięki naszym Klientom, ufając jednocześnie, że nasze wysiłki są dla nich wymierną wartością.

Misja

Naszą misją jest świadczyć usługi prawne, które pomogą naszym Klientom podejmować właściwe decyzje biznesowe.

Wizja

Być postrzeganym przez Klientów, jako zaufany doradca rozumiejący prowadzoną przez nich działalność, oferujący specjalistyczną wiedzę i praktyczne rozwiązania.

Zapewnić pracownikom przyjazne środowisko pracy, nastawione na indywidualny rozwój zawodowy uwzględniający cele Kancelarii oraz relacje oparte na współpracy, szacunku i zaufaniu.

Być postrzeganym, jako nowoczesna Kancelaria świadcząca usługi przy wykorzystaniu nowych rozwiązań technologicznych, dających gwarancję bezpieczeństwa, jakości i łatwiejszej dostępności dla Klientów.

Wartości

  • Zorientowanie na biznes
  • Rzetelność
  • Zaangażowanie
  • Rozwój jednostki i dążenie do doskonałości

Zorientowanie na biznes

Rozumiemy jako proponowanie naszym Klientom rozwiązań praktycznych, optymalnych z biznesowego punktu widzenia. Staramy się rozwiązywać problemy, a nie wzbudzać kolejne wątpliwości.

Rzetelność

Nie akceptujemy bylejakości, stawiamy zawsze na jakość i profesjonalizm i tego też oczekujemy od naszych pracowników i współpracowników.

Zaangażowanie

Dbamy o interesy Klienta jak o swoje własne.

Rozwój jednostki i dążenie do doskonałości

Fundamentem rozwoju całej Kancelarii jest nieustanne podnoszenie wiedzy i umiejętności przez każdego z członków naszego zespołu. Dlatego staramy się wspierać ich w tym zakresie. W codziennej pracy stawiamy na współpracę opartą na dobrych relacjach.