fbpx

Najczęstsze pytania

Nasza siedziba mieści się w Poznaniu. Kontakt możliwy jest drogą mailową lub telefonicznie, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt”. Klienci mogą również skorzystać z opcji telekonferencji po uprzednim umówieniu terminu.

tel. +48 (61) 859 44 44
fax +48 (61) 859 44 40
e-mail: kancelaria@piszcz.pl

Jeden z naszych oddziałów mieści się we Wrocławiu. Kontakt możliwy jest drogą mailową lub telefonicznie, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt”.

tel.+48 (71) 341 01 31
fax+48 (71) 341 01 30
e-mail: kancelaria_wroclaw@piszcz.pl

Nasz najmłodszy oddział mieści się w Warszawie. Kontakt możliwy jest drogą mailową lub telefonicznie, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt”.

tel.+48 (71) 341 01 31
fax+48 (71) 341 01 30
e-mail: kancelaria_warszawa@piszcz.pl

Przez przekształcenie spółki jawnej, czyli spółki osobowej rozumiemy jej transformację, polegającą na zmianie jej formy prawnej przy zachowaniu ciągłości bytu prawnego. W tym zakresie przekształcenie nie powoduje skutku w postaci sukcesji uniwersalnej pomiędzy spółką przekształconą a przekształcaną, ponieważ spółka przekształcona jest tym samym (chociaż nie takim samym) podmiotem co spółka przekształcana.

Więcej o przekształceniu spółki osobowej w spółkę z o.o.>>>

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to najpopularniejszy typ spółki handlowej w Polsce. Umożliwia bowiem prowadzenie działalności gospodarczej z ograniczeniem ryzyka finansowego dla udziałowców do wysokości wkładu wniesionego w biznes, ponieważ jako spółka typu kapitałowego nie wiąże się z osobistą odpowiedzialnością wspólników za jej długi.

Kiedy już zdecydujemy, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odpowiednią dla nas formą prowadzenia działalności, przychodzi pora na przygotowanie potrzebnych dokumentów i zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej o założeniu spółki  z o.o.>>>

Spółka komandytowa to jedna z dostępnych w Polsce form prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy regulujące jej funkcjonowanie zawiera Kodeks spółek handlowych. Jako, że jest spółką osobową muszą ją założyć co najmniej dwa podmioty – mogą to być osoby fizyczne, ale również podmioty zbiorowe takie jak np. inne spółki.

Spółka komandytowa dysponuje zdolnością prawną, co znaczy, że może zawierać w swoim imieniu umowy, być stroną w postępowaniach sądowych czy być właścicielem praw i rzeczy, np. nieruchomości.

Więcej o założeniu spółki komandytowej>>>