fbpx

Specjalizacje

Klastry energii

Kancelaria od 20 lat wspiera Klientów prowadzących szeroko rozumianą działalność energetyczną – wytwórców, sprzedawców i dystrybutorów energii elektrycznej, ciepła czy gazu. W związku z rozwojem energetyki rozproszonej drugim obok energetyki konwencjonalnej obszarem działalności kancelarii jest doradztwo dotyczące realizacji inwestycji w OZE.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podmiotów działających na lokalnym rynku energii, w tym w szczególności działających w ramach klastrów energii. Pomagamy Klientom poszukiwać i osiągać korzyści w wybranym modelu funkcjonowania lokalnej wspólnoty energetycznej.

Przygotowujemy dokumentację niezbędną do utworzenia klastra energii. Pomagamy przy wyborze odpowiedniej formy prawnej koordynatora i ustaleniu zasad współpracy między członkami klastra. Opracowujemy niezbędne dokumenty korporacyjne i organizacyjne związane z działalnością koordynatora, w tym przeprowadzamy zmiany własnościowe i strukturalne, doradzamy w sprawach pracowniczych, opracowujemy projekty umów zawieranych przez koordynatora, które zabezpieczają interesy klastra i jego członków. Rozwiązujemy problemy z zakresu prawa podatkowego. Doradzamy w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) i praw własności intelektualnej.

Weryfikujemy struktury organizacyjne i dokumenty założycielskie w działających klastrach. Pomagamy usprawnić działalność i poprawić efektywność współpracy w ramach klastra. Identyfikujemy i staramy się eliminować ograniczenia prawne dla wykorzystania potencjału energetycznego klastra. Weryfikujemy dopuszczalność zmiany lub rozwiązania umów sprzedaży energii elektrycznej oraz warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej w celu optymalizacji kosztów wytwarzania i zużywania energii w klastrze.

Doradzamy przy wyborze formy finansowania działalności klastra ze środków prywatnych. Identyfikujemy możliwość uzyskania białych certyfikatów dla planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i wspieramy Klientów w toku procedury ich uzyskania. Weryfikujemy możliwość udziału w aukcjach energetycznych (aukcjach OZE albo aukcjach mocy). Wspieramy Klientów w negocjacjach z inwestorami. Opracowujemy dokumentację dotyczącą finansowania, w tym m.in. związaną z podwyższeniami kapitału, pożyczkami, czy rozbudowanymi umowami inwestycyjnymi. Przygotowujemy umowy wykonawcze do porozumień klastrowych, w tym umowy mające na celu zachowanie trwałości projektów finansowanych ze środków publicznych i uregulowanie rozkładu ciężarów i korzyści związanych z realizacją inwestycji w klastrze. Określamy skutki prawne i podatkowe związane z otrzymaniem finansowania i sposobem jego rozliczania.

Doradzamy w kwestii zasad prawnej kwalifikacji urządzeń służących do magazynowania energii, możliwości ich przyłączenia do sieci oraz wymogów w zakresie prowadzenia działalności związanej z magazynowaniem energii. Weryfikujemy wpływ wykonania instalacji na możliwość udziału w aukcjach energetycznych.

Doradzamy przy opracowaniu modelu konsumpcji energii w ramach klastra. Pomagamy zorganizować ramy prawne niezbędne do sprzedaży energii elektrycznej między członkami klastra. Identyfikujemy zakres obowiązków koncesyjnych (rejestrowych) członków klastra i koordynatora. Pomagamy przy ustaleniu zasad rozliczania VAT, akcyzy i opłat (w tym tzw. „kolorów”) naliczanych na fakturze za energię elektryczną. Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów sprzedaży energii elektrycznej. Wspieramy prawnie przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą i bilansowaniem handlowym odbiorców, w tym w zakresie wymogów ciążących na dostawcy energii elektrycznej wobec dystrybutorów sieci.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektów związanych z budową infrastruktury energetycznej, w tym instalacji wytwórczych i związanych z elektromobilnością, przez koordynatora lub członków klastra. Opracowujemy i opiniujemy materiały niezbędne w toku procesu inwestycyjnego. Identyfikujemy ograniczenia jakie dla przebiegu planowanej inwestycji wynikają z prawa budowlanego, ochrony środowiska czy prawa energetycznego. Wspieramy wytwórców w kwestiach związanych z bieżącym funkcjonowaniem ich instalacji.

Marcin Piszcz

Wspólnik zarządzający

Radca prawny

marcin.piszcz@piszcz.pl

Monika Bogdał

Wspólnik

Radca prawny

monika.bogdal@piszcz.pl