fbpx

Specjalizacje

Doradztwo podatkowe

W ramach doradztwa podatkowego zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę prawno-podatkową, pozwalającą z jednej strony na eliminowanie zagrożeń związanych z obciążeniami podatkowymi, a z drugiej na możliwość wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego zapewniamy naszym Klientom kompleksowe wsparcie w zakresie prawno–podatkowych aspektów związanych z prowadzeniem ich działalności gospodarczej. Szczególną uwagę poświęcamy specyfice działalności, w jakiej funkcjonują nasi Klienci w celu optymalnego i bezpiecznego określenia ciążących na nich zobowiązań podatkowych. Dzięki temu na bieżąco określamy skutki podatkowe dokonywanych zdarzeń gospodarczych, zawieranych umów i planowanych działań.

Zapewniamy naszym Klientom wsparcie w trakcie kontroli podatkowej, kontroli skarbowej oraz w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego.  W ramach tych postępowań jesteśmy pełnomocnikami Klientów, udzielamy stosownych odpowiedzi, opracowujemy wyjaśnienia, zastrzeżenia, odwołania na poszczególnych etapach postępowania. Zapewniamy wsparcie podczas przeprowadzania dowodu z przesłuchania strony i świadków. Sporządzamy skargi do sądów administracyjnych i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych.

W ramach doradztwa podatkowego przeprowadzamy kompleksowe badania rozliczeń podatkowych  celem weryfikacji prawidłowości dokonywanych rozliczeń oraz wskazania i minimalizacji potencjalnych ryzyk podatkowych. Audyt – w zależności od preferencji – może obejmować wszelkie rozliczenia podatkowe Klienta, bądź jedynie wskazany zakres. Każde badanie kończy się raportem, w którym oprócz oceny badanych kwestii znajdują się rekomendacje, co do dalszego sposobu postępowania.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizacji ryzyka związanego z określonym zdarzeniem zapewniamy naszym Klientom profesjonalną pomoc w przygotowaniu wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Monitorujemy proces wydawania interpretacji udzielając odpowiedzi na zadawane w toku procesu pytania, a w przypadku niekorzystnego stanowiska organu reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed sądem administracyjnym na wszelkich etapach postępowania.

Tworzymy dokumentacje cen transferowych z podmiotami powiązanymi, a także reprezentujemy Klientów w przypadku sporów z organami podatkowymi w tym zakresie.

Przejdź do podstrony „ceny transferowe”.

Wspomagamy naszych Klientów w dokonywaniu optymalnych podatkowo form prowadzenia działalności. W ramach strategii biznesowej wspólnie z Klientem analizujemy planowane przez niego przyszłe działania po to, by wyeliminować potencjalne ryzyka i wdrożyć najbardziej optymalną podatkowo strukturę.

Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania optymalnych dla przedsiębiorcy rozwiązań w zakresie reorganizacji prowadzonej działalności. Wspólnie z działem prawa handlowego przygotowujemy szczegółowy harmonogram wszelkich czynności związanych z procesem połączenia lub podziału spółki oraz sprawujemy nadzór nad podatkową częścią całego procesu.

Posiadamy praktyczne doświadczenie w zakresie obsługi działów specjalnych produkcji rolnej, zarówno w kwestiach dotyczących rozliczeń tej specyficznej formy prowadzenia działalności, jak również w relacjach z urzędem skarbowym w tym zakresie.

Kancelaria obsługuje podmioty świadczące usługi transportu publicznego. Pomagamy naszym Klientom w podatkowym rozliczeniu rekompensaty, zwłaszcza przy dokonywaniu prawidłowej kwalifikacji kosztów uzyskania przychodów.