fbpx

Specjalizacje

Proces inwestycyjno-budowlany

Od początku działalności naszej Kancelarii prawnej zapewnienie Klientom prawnego wsparcia w procesie inwestycyjno-budowlanym było jednym z ważniejszych obszarów naszego doradztwa. Wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu interesów różnych uczestników procesu inwestycyjnego, a także znajomość mechanizmów działania administracyjnej biurokracji pozwala nam przekładać urzędniczy żargon na język biznesu oraz na oferowanie praktycznych rozwiązań, nawet dla najbardziej niestandardowych sytuacji.

Naszą wizytówką są zrealizowane z sukcesem projekty inwestycyjne naszych Klientów, do których należą projekty infrastrukturalne i developerskie rozwijane w różnych regionach kraju.

Przeprowadzamy kompleksowe badanie stanu prawnego terenów inwestycyjnych zarówno na etapie przedrealizacyjnym, jak i po zakończeniu inwestycji.

Występujemy jako pełnomocnicy inwestorów lub innych stron w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej (m.in. w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych, decyzji WZiZT, pozwolenia na budowę).

Pomagamy inwestorom stworzyć lub dobrać właściwy model finansowania inwestycji (project finance, PPP, tzw. alternatywne metody finansowania), wspomagamy w negocjacjach z jednostkami finansującymi przedsięwzięcia oraz w tworzeniu niezbędnej dokumentacji wymaganej przez te jednostki.

Wspieramy inwestorów lub samorządy w tworzeniu i negocjacjach umów określających zakres inwestycji infrastrukturalnych towarzyszących głównemu przedsięwzięciu (m.in. dotyczących budowy lub przebudowy dróg publicznych czy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych).

Pomagamy Klientom w realizacji projektów greenfield oraz brownfield, wspieramy w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zmianie lub uchwaleniu studium oraz planu miejscowego.

Pomagamy w stworzeniu oraz w negocjacjach umów zawieranych w procesie inwestycyjno –budowlanym (m.in. umów o prace projektowe, umów o roboty budowlane, umów o generale wykonawstwo, umów o podwykonawstwo, umów o zastępstwo inwestycyjne czy umów bazujących na standardzie FIDIC).

Reprezentujemy klientów w sporach przed sądami cywilnymi (m.in. w sprawach o zapłatę za wykonane pracy oraz w sporach dotyczących odszkodowań za nienależyte wykonanie umowy), a także przed sądami administracyjnymi (m.in. w sprawach skarg na rozstrzygnięcia administracyjne czy akty prawne uchwalane przez organy JST, jak i studium, mpzp).