fbpx

Specjalizacje

Publiczny transport zbiorowy

Wspieramy branżę publicznego transportu zbiorowego od 18 lat, ciągle podnosząc kompetencje naszego zespołu. Posiadamy doświadczenie w zakresie transportu kolejowego, autobusowego oraz komunikacji miejskiej. Naszymi Klientami są zarówno organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, jak i przewoźnicy. Umiejętność spojrzenia na rynek z różnych punktów widzenia pozwala nam rozwiązywać problemy naszych Klientów w sposób kompleksowy.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Posiadamy unikalne na rynku kompetencje w zakresie przepisów dotyczących rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W tej specjalistycznej dziedzinie udało nam się wypracować zaufanie branży, które ciągle pogłębiamy dzieląc się z nią naszą wiedzą dotyczącą metod wyliczania oraz audytów rekompensaty podczas licznych szkoleń i konferencji. Jesteśmy pionierami w zakresie interpretacji i stosowania przepisów oraz orzecznictwa unijnego w krajowych warunkach. Opiniujemy rozwiązania dotyczące inwestycji i dofinansowań przez pryzmat przepisów o pomocy publicznej.

Pomagamy organizatorom w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań dotyczących wyboru operatora. Reprezentujemy przewoźników zainteresowanych zawarciem umowy z organizatorem.

Posiadamy duże doświadczenie w sporządzaniu projektów umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W przygotowywanych przez nas projektach umów zawsze na pierwszym miejscu stawiamy indywidualne potrzeby i możliwości naszych
Klientów.

Zapewniamy wsparcie w procedurze opracowania planów transportowych i doradzamy w procesie ich aktualizacji. Opiniujemy projekty planów transportowych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Pomagamy Klientom znaleźć optymalne dla nich pod względem prawnym rozwiązania taryfowe, w tym dotyczące biletów wspólnych i aglomeracyjnych. Dzięki rozbudowanemu zespołowi specjalistów uwzględniamy w naszych analizach zagadnienia z wszystkich dziedzin prawa, w szczególności prawa podatkowego oraz ochrony konkurencji i konsumentów.

Przygotowujemy naszych Klientów do zmian regulacji prawnych. Wykonujemy kompleksowe analizy koncepcyjne, dzięki którym nasi klienci mogą z wyprzedzeniem dostosować swoją organizację i procedury do nowych przepisów.

Pomagamy przewoźnikom uzyskać najbardziej dogodne dla nich warunki dostępu do infrastruktury transportowej (przystanki, dworce, linie kolejowe), ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zakazu dyskryminacyjnego traktowania przewoźników.

Oferujemy Klientom sprawdzone rozwiązania prawne dotyczące zakupu taboru, a także rozliczania kosztów jego utrzymania.

Audytujemy prawidłowość procedur stosowanych przez naszych Klientów w zakresie obsługi pasażerów, szczególnie w aspekcie załatwiania reklamacji i wypłaty odszkodowań.

Marcin Piszcz

Wspólnik zarządzający

Radca prawny

marcin.piszcz@piszcz.pl

Piotr Liberski

Wspólnik zarządzający

Radca prawny

piotr.liberski@piszcz.pl

Rekompensata w publicznym transporcie zbiorowym a VAT