fbpx

Piotr Liberski

Radca prawny, wspólnik zarządzający. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Praktykę zawodową rozpoczął w 2001 roku w Urzędzie Miejskim Wrocławia, gdzie do końca 2006 roku zdobywał doświadczenie z zakresu prawa samorządowego i gospodarki komunalnej, obsługi spółek komunalnych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz obrotu nieruchomościami. Współuczestniczył przy realizacji miejskich projektów inwestycyjnych, m. in. przy realizacji parku wodnego we Wrocławiu. Od września 2006 roku jest związany z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy sp. k.

W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się szeroko pojętym sektorem publicznym, w szczególności prawem samorządowym, gospodarką komunalną i partnerstwem publiczno-prywatnym. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz spółek komunalnych oraz sfery użyteczności publicznej. Doradzał przy dużych projektach inwestycyjnych, pozyskaniu partnera prywatnego, brał udział w negocjacjach prawno-biznesowych oraz uzyskaniu finansowania.

Piotr Liberski Wspólnik zarządzającyRadca prawny piotr.liberski@piszcz.pl Tel: + 48 71 341 01 31
  • doradca prawny jednostki samorządu terytorialnego w pierwszym w Polsce – i jak dotąd jedynym – przekształceniu ogrodu zoologicznego w spółkę prawa handlowego;
  • doradca prawny jednostki samorządu terytorialnego w pierwszym w Polsce postępowaniu o udzielenie koncesji na budowę parkingu podziemnego zakończonym skutecznym zawarciem umowy;
  • doradca prawny przy budowie szpitala wojewódzkiego w nowatorskim modelu prawno-podatkowym pozwalającym na odzyskanie podatku VAT od nakładów inwestycyjnych;
  • świadczy bieżącą pomoc prawną na rzecz komunalnej spółki inwestycyjnej;
  • związany z projektami inwestycyjnymi z zakresu służby zdrowia;
  • prowadzi obsługę spółki komunalnej odpowiedzialnej za organizację jednej z największych na świecie imprez sportowych;
  • doradca prawny jednostki samorządu terytorialnego przy przygotowaniu i realizacji projektu dotyczącego transportu szynowego oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na zakup tramwajów;
  • brał udział w negocjacjach związanych z pozyskaniem inwestora do klubu piłkarskiego.