fbpx

Branże

Transport

Specjalizacja w zakresie prawa transportowego stanowi obecnie jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów działalności Kancelarii. Do wieloletniego doświadczenia w tej dziedzinie dokładamy dbałość o ciągłe podnoszenie kompetencji naszego zespołu prawa transportowego. Staramy się nie tylko nadążać za zmieniającymi się przepisami, ale również uczestniczyć w ich tworzeniu poprzez opiniowanie i proponowanie ich zmian w procesie legislacyjnym. Naszym celem jest, aby również nasi Klienci wyprzedzali swoją konkurencję o krok. Najważniejszy jest dla nas stały i bliski kontakt z przedstawicielami branży.

Nasi Klienci działają w branży TSL oraz w sektorze publicznego transportu zbiorowego. Zakresem naszego wsparcia prawnego obejmujemy zarówno przedsiębiorców prywatnych, jak i podmioty publiczne, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz spółki komunalne. Pozwala nam to patrzeć na problemy uczestników rynku transportowego w sposób kompleksowy. Dostrzegamy indywidualne potrzeby naszych Klientów i zawsze staramy się uwzględniać specyfikę ich działalności, bez względu na to, czy akurat doradzamy prywatnemu przewoźnikowi, czy też gminie organizującej przetarg na dowozy do szkół.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące przewozów krajowych oraz międzynarodowych (CMR), umowy spedycyjne, umowy dotyczące przeładunku, składu, przechowania towarów, a także umowy dotyczące środków transportowych (umowy leasingu, najmu, dzierżawy, sprzedaży). Opracowujemy dla naszych Klientów rozwiązania minimalizujące ich ryzyka i odpowiedzialność. Reprezentujemy przedsiębiorców w relacjach z ubezpieczycielami.

Wspieramy naszych Klientów przy prowadzeniu sporów, które mogą napotkać podczas prowadzonej przez nich działalności, w tym w zakresie dochodzenia należności, konfliktów dotyczących odpowiedzialności przewoźnika i spedytora, a także przy rozstrzyganiu zagadnień celnych i podatkowych (m.in. procedura składu celnego, akcyza, VAT itp.). Z licznymi sukcesami uczestniczymy w prowadzeniu postępowań przed organami władzy publicznej (w tym przed WITD i GITD, Prezesem UKE, Prezesem UOKiK, Prezesem UTK). Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu sporów z przedsiębiorcami i organami państw obcych, które wspieramy współpracując z wyselekcjonowanym gronem zagranicznych kancelarii prawnych.

Wielu naszych Klientów poszukuje dodatkowych źródeł finansowania, a naszą rolą jest odnajdywanie najlepszych dla nich rozwiązań. Pomagamy naszym Klientom w negocjacjach z instytucjami finansowymi, sporządzamy oraz opiniujemy umowy w tym zakresie. Współpracujemy przy przygotowywaniu projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków państwowych i unijnych.

Zakresem naszej praktyki obejmujemy zagadnienia związane ze sprawami pracowniczymi, z naciskiem na szczególne uwarunkowania branży (kontrola nad czasem pracy kierowców, optymalizacja wykorzystania posiadanych kadr). Bliska jest nam problematyka eksploatacji taboru. Reprezentujemy Klientów zajmujących się wynajmem samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, w tym wynajmem długoterminowym. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu sporów w zakresie ponadnormatywnego zużycia pojazdów.

Czytaj więcej>>>

Wielu naszych Klientów zobowiązanych jest do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, a nasza Kancelaria oferuje im wsparcie w zakresie organizacji i prowadzenia przetargów (m.in. na zakup, wymianę i naprawę taboru) oraz postępowań o udzielenie koncesji na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Często z sukcesami występujemy też jako konsultanci i pełnomocnicy podmiotów prywatnych ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wspieramy ich również na etapie postępowań odwoławczych, oddając do ich dyspozycji nasze doświadczenie zdobyte w trakcie licznych postępowań przed KIO.

Pomagamy organizatorom przy opracowywaniu i wdrażaniu koncepcji dotyczących kształtowania i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. Sporządzane przez nas analizy obejmują szczególnie interpretację przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i tzw. rozporządzenia nr 1370. Opiniujemy projekty uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i proponujemy rozwiązania w zakresie ich współpracy (m.in. projekty porozumień między JST). Przygotowujemy i negocjujemy umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Więcej po przejściu na podstronę specjalizacji Publiczny transport zbiorowy

Marcin Piszcz

Wspólnik zarządzający

Radca prawny

marcin.piszcz@piszcz.pl

Piotr Liberski

Wspólnik zarządzający

Radca prawny

piotr.liberski@piszcz.pl

Rekompensata w publicznym transporcie zbiorowym a VAT