fbpx

Branże

Bankowość

Oferujemy doradztwo prawne w bieżącej działalności bankowej banków publicznych i prywatnych, w procesach kredytowania i przy ustanawianiu zabezpieczeń.

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności sektora bankowego. Przygotowujemy oraz opiniujemy umowy dotyczące usług oferowanych przez banki, w tym usług w zakresie bankowości elektronicznej.

Dla branży bankowej świadczymy usługi windykacji przedsądowej, sądowej, egzekucyjnej i w trakcie postępowania upadłościowego.
Doradzamy klientom banków przy finansowaniu lub refinansowaniu projektów inwestycyjnych i akwizycyjnych, począwszy od ustalenia warunków finansowania (tzw. term sheet), poprzez doradztwo związane z przygotowaniem dokumentacji kredytowej, negocjacje, wsparcie przy identyfikacji i uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych oraz – w razie potrzeby – zgód czy zezwoleń organów administracji, a skończywszy na zamknięciu transakcji i ustanowieniu uzgodnionych zabezpieczeń.

Opiniujemy, negocjujemy i wdrażamy transakcje i instrumenty polityki finansowej oraz zarządzania i kształtowania struktury kapitału spółek, w tym m.in. struktur cash pooling, faktoringu (w tym faktoringu odwróconego), a także finansowania działalności spółek przez wspólników i wprowadzaniu inwestorów do spółek przy optymalizacji podatkowej dla nowych i dotychczasowych wspólników.
Reprezentujemy podmioty publiczne i prywatne w negocjacjach z instytucjami finansowymi UE dotyczących zawierania międzynarodowych umów finansowych, z których środki przeznaczone są na realizację programów inwestycyjnych.