fbpx

Branże

Energetyka

Z sektorem energetycznym współpracujemy ściśle od samego początku istnienia Kancelarii. Doradzaliśmy największym grupom energetycznym w kraju w procesach prywatyzacyjnych, restrukturyzacyjnych oraz konsolidacyjnych. W zakresie bieżącej działalności wspieramy podmioty działające w obszarze elektroenergetyki, gazu i ciepła w segmentach wytwarzania, dystrybucji, jak i obrotu. Nasze doświadczenia obejmują także doradztwo w zakresie regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu możemy powiedzieć, iż naszym kapitałem jest nie tylko szczegółowa znajomość sektorowych regulacji, ale także wiedza o samej specyfice prowadzenia biznesu w branży energetycznej.

Jednym z wiodących obszarów praktyki Kancelarii jest doradztwo w obszarze regulacji dotyczących sektora energetycznego, zarówno energetyki konwencjonalnej jak i alternatywnej (w tym OZE). W tym zakresie bazujemy na wiedzy, doświadczeniu i znajomości specyfiki branży – będącym wynikiem wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi i tzw. odbiorcami przemysłowymi.

Przejdź do podstrony „prawo energetyczne”.

Wspieramy przedsiębiorstwa energetyczne w bieżącej działalności organizacyjnej. Pomagamy dobrać właściwą formę dla planowanego czy prowadzonego biznesu jak i we wdrożeniu jej w życie. Tworzymy m.in. umowy wspólników, statuty, regulaminy organizacyjne jak i inne akty wewnątrzkorporacyjne. Zapewniamy pełną obsługę prawną właścicielom, zarządom jak i radom nadzorczym.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w skutecznym przeprowadzeniu transakcji dotyczących podmiotów działających na rynku energetycznym,  począwszy od analiz due dilligence, poprzez negocjacje i zawarcie stosownych umów (SPA), uzyskanie zgód organów administracyjnych (m.in regulacyjnych), po ujawnienie transakcji w niezbędnych rejestrach. Współpracujemy z uznanymi na rynku doradcami ekonomicznymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom wszechstronne podejście do złożonych przedsięwzięć kapitałowych.

Pomagamy w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń inwestycyjnych (środowiskowych, planistycznych, budowlanych) dla inwestycji zarówno w źródła OZE, jak i konwencjonalne, a także w inwestycje liniowe (infrastrukturę przesyłową). Przygotowujemy niezbędne umowy z wykonawcami i serwisantami (m.in. umowy TSA, FSA, MSA, umowy o generalną realizację inwestycji itp.).

Wspieramy Klientów Kancelarii w negocjacjach z przedsiębiorstwami przesyłowymi w przedmiocie zawarcia umów ustanowienia służebności przesyłu i wynagrodzenia z tego tytułu, a także w postępowaniach sądowych w zakresie uzyskania odszkodowania za zajęcie gruntu przez instalacje przesyłowe i za bezumowne korzystanie.