fbpx

Nastazja Lisek

Radca prawny, kierownik zespołu ds. korporacyjnych, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Specjalistka z zakresu prawa spółek, w tym transakcji M&A. Ma bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, także jako koordynator ich kompleksowej obsługi prawnej. Uczestniczyła w kilkudziesięciu procesach restrukturyzacji spółek i reorganizacji ich kapitału: doradzała m.in. przy przekształceniach, łączeniach oraz podziałach, emisjach papierów wartościowych, transakcjach nabycia przedsiębiorstw, akcji i udziałów w spółkach i innych istotnych aktywów. Wspierała Klientów w rozwiązywaniu złożonych sporów korporacyjnych.

Prowadziła projekty związane z sukcesją pokoleniową w spółkach, jak też sprzedażą biznesu wobec braku następców.

Ma doświadczenie w obsłudze spółek notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i rynku NewConnect – m.in. w zakresie obowiązków informacyjnych i corporate governance.

W ostatnich latach doradzała też w projektach związanych z realizacją zadań użyteczności publicznej, prawem samorządowym i działalnością spółek z udziałem JST. Doświadczenie w tym zakresie wykorzystała w publikacji „Vademecum prezesa spółki komunalnej”, wyd. C.H. Beck, której jest współautorką.

Autorka i współautorka innych krajowych i międzynarodowych publikacji z zakresu prawa korporacyjnego, w tym na łamach „International Comparative Legal Guide: Corporate Governance” i „International Comparative Legal Guide: Mergers & Aquisitions”.

Nastazja Lisek
Nastazja Lisek Radca prawny nastazja.lisek@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski
  • koordynuje projekty polegające na nabywaniu i zbywaniu podmiotów gospodarczych, w tym w transakcje sprzedaży akcji i udziałów w spółkach, przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw;
  • doradza w procesach przekształcenia, łączenia i podziału spółek;
  • doradza przy tworzeniu i likwidacji podmiotów gospodarczych, wyborze formy prowadzenia biznesu, jak też przy tworzeniu i reorganizacji grup kapitałowych, zapewnieniu wewnątrzspółkowego i grupowego compliance;
  • koordynuje projekty polegające na badaniu prawnym (lub prawno-podatkowym czy prawno-finansowym) podmiotów gospodarczych i ich majątku;
  • reprezentuje Klientów w sporach z zakresu prawa gospodarczego i w postępowaniach rejestrowych;
  • koordynuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz klientów z branży produkcyjnej i finansowej;
  • ma doświadczenie w obsłudze prawnej izb gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji.