fbpx

Aktualności

Spółki Skarbu Państwa na nowych zasadach – konferencja

15 lutego, 2018

Radca prawny Nastazja Lisek prowadziła dzisiaj prelekcję podczas konferencji „Spółki Skarbu Państwa na nowych zasadach – Ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym”. Nasza prelegentka omówiła wytyczne Prezesa Rady Ministrów dotyczące procedury wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i wytyczne w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych w takich spółkach za 2017 rok. Organizatorem wydarzenia była firma MM Conferences (MMC Polska).