fbpx

Specjalizacje

Fuzje i przejęcia

Specjalizacja fuzji i przejęć stanowi jedną z najistotniejszych dziedzin praktyki naszej Kancelarii. Świadczymy kompleksową pomoc prawną w przeprowadzaniu procesów połączeń podziałów i przekształceń spółek z uwzględnieniem uwarunkowań podatkowych i organizacyjnych. Doradzamy w wyborze optymalnej formy działalności oraz w budowie i reorganizacji biznesu naszych Klientów. Posiadamy bogate doświadczenie transakcyjne w przejęciach przedsiębiorstw lub ich części oraz w przeprowadzaniu badania prawnego poprzedzającego te procesy.

Badanie i wdrożenie powyższych procesów, ustalanie strategii oraz optymalnej struktury prawnej i podatkowej wymaga interdyscyplinarnego podejścia, które zapewniamy naszym Klientom i które popieramy bogatym doświadczeniem praktycznym naszych specjalistów. Dzięki temu możemy pochwalić się przeprowadzeniem licznych znaczących projektów kapitałowych i transakcji, w wielu aspektach jesteśmy pionierami branży.

Nasze doradztwo obejmuje przeprowadzanie lub nadzorowanie, zarówno dla strony zbywającej, jak i nabywającej, badania prawnego (due diligence) przedsiębiorstwa. Prowadzimy działania naprawcze w zakresie zidentyfikowanych ryzyk i uchybień. W oparciu o wyniki tych prac opracowujemy strategię oraz strukturę prawną planowanej transakcji, czy też przedsięwzięcia kapitałowego.

Zapewniamy profesjonalne, kompleksowe badanie prawno-podatkowe, wspierane przez współpracujących z nami doradców ekonomicznych oraz specjalistów z różnych dziedzin objętych przedmiotem naszego badania. Wspieramy również w przygotowaniu firmy do takiego badania w zakresie ochrony jej informacji poufnych.

Prowadzimy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu przekształceń, połączeń i podziałów spółek, z uwzględnieniem skutków podatkowych tych działań. Doradzamy również w przekształcaniu jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych w spółki prawa handlowego. W ramach oferowanych usług badamy podmioty mające uczestniczyć w powyższych procesach, w tym w szczególności pod względem wiążących je stosunków umownych z kontrahentami i bankami oraz stosunków administracyjnych, takich jak udzielone koncesje, zezwolenia i ulgi. Nasze doradztwo obejmuje również weryfikację szczególnych uwarunkowań wynikających między innymi z otrzymanych dotacji lub dofinansowań prowadzonej działalności. Badamy wystąpienie dodatkowych obowiązków związanych z planowanym procesem, jak na przykład ograniczenia w zakresie koncentracji przedsiębiorców. W oparciu o zidentyfikowane w wyniku takiego badania uwarunkowania prawne oraz faktyczne ustalamy harmonogram efektywnego przeprowadzenia procesu i wspieramy naszych Klientów w jego realizacji.

W celu zapewnienia kompleksowości prowadzonych prac współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin, włączając w to ekspertów z zakresu podatków, wyceny majątku oraz ekonomii i finansów. Zapewniamy przeprowadzenie procesu połączenia, podziału oraz przekształcenia biznesu w sposób gwarantujący jego płynne i efektywne funkcjonowanie w ramach nowej struktury.

Czytaj dalej>>>

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanej części – zarówno dla strony nabywającej, jak i zbywającej, w tym przy uwzględnieniu aspektów podatkowych oraz specyfiki międzynarodowych przejęć. Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowaniu spółek oraz grup kapitałowych do sprzedaży oraz praktykę w prowadzeniu negocjacji warunków transakcji. Udzielamy naszym Klientom kompleksowego wsparcia prawnego na wszystkich etapach transakcji kupna i sprzedaży przedsiębiorstwa – począwszy od badania prawnego podmiotów (due diligence), poprzez identyfikację i ocenę ryzyk prawnych, opracowanie optymalnej struktury transakcji uwzględniającej uwarunkowania prawne oraz podatkowe, aż po jej zamknięcie. Doradzamy w przygotowywaniu porozumień pomiędzy wspólnikami, prowadzeniu transakcji opartych o opcje oraz w obronie przed wrogim przejęciem.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w planowaniu i przeprowadzaniu procesów reorganizacji biznesu w celu wzrostu skali prowadzonej działalności, czy też zwiększenia jej potencjału ekonomicznego. W tym zakresie wspieramy naszych Klientów w prowadzeniu procesów fuzji i przejęć, wprowadzaniu zmian w kapitale zakładowym spółki, a także zmian udziałowych w spółce. Wykorzystując te narzędzia świadczymy usługi w zakresie doboru optymalnej formy prowadzenia działalności oraz kształtu grupy kapitałowej, przy uwzględnieniu aspektów organizacyjnych, podatkowych i specyfiki danej branży.