fbpx

Specjalizacje

Gospodarka odpadami

System gospodarki odpadami po reformie „śmieciowej” obowiązującej od lipca 2013 r. oraz po kolejnych zmianach wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych  z czerwca 2016 r. powoduje szereg problemów związanych z organizacją systemu śmieciowego, dostosowaniem się do aktualnego stanu prawnego oraz właściwym stosowaniem obowiązujących przepisów.

W zakresie naszego działania znajdują się:

  • wsparcie gmin przy przygotowaniu i obsłudze przetargów na odbiór odpadów komunalnych,
  • partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze gospodarki odpadami,
  • wsparcie w zakresie realizacji regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
  • bieżąca obsługa przedsiębiorstw odpadowych i innych przedsiębiorstw komunalnych z zakresu gospodarki odpadami,
  • doradztwo w zakresie wymogów prawa ochrony środowiska,
  • wsparcie przy uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i decyzji administracyjnych.