Edyta Hajtka-Komorowska

Radca prawny, wspólnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Praktykę zawodową rozpoczęła w 1994 roku pracując jako aplikant w Sądzie Okręgowym
w Poznaniu i kończąc ten etap złożeniem w 1996 roku egzaminu sędziowskiego. Od stycznia 1998 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Początkowo świadczyła pomoc prawną przedsiębiorstwom z Grupy Kapitałowej VOX. Od 2002 roku, w ramach stałej współpracy z Kancelarią Piszcz i Wspólnicy sp.k., doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności. Od stycznia 2007 roku wspólnik Kancelarii.

Reprezentuje Klientów w toku skomplikowanych negocjacji biznesowych oraz przy zawieraniu kontraktów handlowych. Doradza branży budowlanej w związku z wprowadzaniem wyrobów do obrotu, w tym w związku z kontrolami prowadzonymi przez organy nadzoru rynku. Posiada bogate doświadczenie w sporach sądowych związanych z roszczeniami kontraktowymi. Specjalizuje się w procedurze cywilnej oraz prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, a doświadczenie w tym zakresie zdobywała jeszcze pod rządami prawa upadłościowego i prawa układowego uchwalonego w okresie międzywojennym.

Swoimi doświadczeniami dzieli się w ramach konferencji, szkoleń i odczytów organizowanych na terenie całej Polski, w tym przede wszystkim dla przedstawicieli branży budowlanej.
W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Handlu i Usług z siedzibą w Poznaniu prowadzi szkolenia dla kandydatów na członków do rad nadzorczych z zakresu prawa upadłościowego
i restrukturyzacyjnego. Autorka publikacji dotyczących sporów sądowych oraz problematyki dochodzenia roszczeń i egzekucji należności.

Edyta Hajtka Komorowska
Edyta Hajtka-Komorowska WspólnikRadca prawny edyta.hajtka@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski, niemiecki
  • świadczyła pomoc prawną występując w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych z ramienia wierzycieli w ramach tzw. upadłości układowej lub upadłości likwidacyjnej;
  • doradzała i występowała w postępowaniach przedsądowych, w procesach cywilnych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o znaczącej wartości przedmiotu sporu, dla przedsiębiorstw z branży budowlanej i branży transportowej;
  • doradca w postępowaniach układowych podmiotów gospodarczych posiadających znaczącą liczbę wierzycieli;
  • wspierała klientów przy tworzeniu polityki cenowej i rabatowej dla portfolio wyrobów;
  • opiniowała procedury związane z organizacją procesu przygotowania wyrobów do sprzedaży dla liderów na rynku wyrobów budowlanych.