fbpx

Edyta Hajtka-Komorowska

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy, kierownik zespołu procesowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na co dzień w ramach aktywności zawodowej podejmuje się wymagających wiedzy interdyscyplinarnych spraw związanych z obsługą wiodących podmiotów gospodarczych.

Pomoc prawną świadczy od 1998 roku, dzięki wieloletniemu doświadczeniu wspiera Klientów Kancelarii na różnych płaszczyznach ich działalności m.in. z zakresu branży budowlanej, branży transportowej oraz sektora bankowego.

Wyróżniając się specjalistyczną wiedzą w dziedzinie prawa budowlanego świadczy pomoc prawną w związku z wprowadzonymi regulacjami dotyczącymi obrotu wyrobów budowlanych.

W czasie swojej dotychczasowej działalności zawodowej wielokrotnie  prowadziła kompleksową i efektywną reprezentację Klientów w negocjacjach podejmowanych zarówno w toku zawierania umów handlowych oraz w trakcie sporów związanych z wykonaniem umowy łącznie z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej jak również w postępowaniu egzekucyjnym.

Za sprawą szerokiego spektrum specjalizacji oraz doświadczenia dostarcza cennych rozwiązań z zakresu szeroko rozumianego compliance, związanego m.in. z oceną i weryfikacją umów oraz z  dochodzeniem roszczeń.

W ramach doskonalenia zawodowego poszerza zakres swojej działalności zawodowej wskazując optymalne rozwiązania dla podmiotów wdrażających systemy zarządzania bezpieczeństwem.

Edyta Hajtka Komorowska
Edyta Hajtka-Komorowska WspólnikRadca prawny edyta.hajtka@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski, niemiecki
  • świadczyła pomoc prawną występując w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych z ramienia wierzycieli w ramach tzw. upadłości układowej lub upadłości likwidacyjnej;
  • doradzała i występowała w postępowaniach przedsądowych, w procesach cywilnych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o znaczącej wartości przedmiotu sporu, dla przedsiębiorstw z branży budowlanej i branży transportowej;
  • doradca w postępowaniach układowych podmiotów gospodarczych posiadających znaczącą liczbę wierzycieli;
  • wspierała klientów przy tworzeniu polityki cenowej i rabatowej dla portfolio wyrobów;
  • opiniowała procedury związane z organizacją procesu przygotowania wyrobów do sprzedaży dla liderów na rynku wyrobów budowlanych.