fbpx

Specjalizacje

Flota samochodowa

Zarządzanie flotą wymaga od menedżera floty nie tylko wiedzy technicznej, ale również uwzględniania przepisów prawnych. Jako Kancelaria wspieramy Klientów w planowaniu i wdrażaniu odpowiedniej polityki samochodowej, przy zakupie floty oraz podczas jej bieżącej eksploatacji. Wskazujemy optymalne rozwiązania prawno-podatkowe, reprezentujemy klientów w sporach sądowych oraz w trakcie kontroli podatkowej. Wspieramy naszych Klientów również w negocjacjach z koncernami paliwowymi, a także weryfikujemy, czy firma podlega obowiązkowej koncesji na obrót paliwami.

Na każdym etapie prowadzonych działań uwzględniamy nie tylko szczegółowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie branży flotowej, ale także indywidualną sytuację firmy. W prowadzonych projektach korzystamy z wiedzy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w obsłudze podmiotów zajmujących się szeroko rozumianym transportem oraz zarządzaniem flotą.

Wspieramy naszych Klientów w budowaniu polityki flotowej w przedsiębiorstwie już od momentu wyboru optymalnej formy zakupu floty w firmie. Pomagamy ubrać w normy prawne zasady korzystania przez pracowników z samochodów służbowych tak, aby precyzyjnie określić prawa i obowiązki ciążące na każdej ze stron.

Wspieramy naszych Klientów w negocjacjach z koncernami paliwowymi, dbając o to, by zawarte umowy były maksymalnie korzystne i bezpieczne. W szczególności dbamy o zminimalizowanie ryzyka zakwestionowania przez organ podatkowy prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa zapłaconego taką kartą. Dodatkowo weryfikujemy, czy w określonych przypadkach firma nie powinna uzyskać koncesji na obrót paliwami, a w razie takiej konieczności pomagamy w jej uzyskaniu.

W ramach bieżącego doradztwa pomagamy tworzyć regulaminy związane z użytkowaniem służbowych samochodów osobowych, w tym również regulaminy dotyczące użytkowania tych samochodów dla celów prywatnych. Weryfikujemy istniejące dokumenty pod kątem ich dostosowania do aktualnych realiów prawno-podatkowych.

Koszty związane z ponadnormatywnym zużyciem stanowią często znaczną część kosztów zarządzania flotą. Celem zoptymalizowania wysokości tych kosztów niezwykle istotne jest stworzenie jasnych i klarownych reguł dotyczących podziału odpowiedzialności za określone uszkodzenia. W ramach naszej praktyki wspieramy Klientów w tym procesie.

Anna Szkudlarek

Radca prawny

Doradca podatkowy

Of counsel

anna.szkudlarek@piszcz.pl