fbpx

Łukasz Zboralski

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach Prawo oraz Zarządzanie i Marketing.

Praktykę zawodową rozpoczął w czasie studiów, od roku 2005 związany z Kancelarią Piszcz i Wspólnicy sp.k.

W praktyce zawodowej zajmował się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa ochrony danych osobowych, prawa pracy i handlowego. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców połączone z praktycznym podejściem do rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W zakresie ochrony danych osobowych doradzał firmom w optymalnym wdrożeniu polityk, procedur oraz dokumentacji bezpieczeństwa. Audytował podmioty gospodarcze pod kątem systemów compliance, doradzał i uczestniczył we wdrażaniu procedur ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach wielu branż. Autor publikacji dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie procedur administracyjnych i sądowych. Prelegent na szkoleniach w zakresie szeroko rozumianego systemu ochrony danych.

Łukasz Zboralski Radca prawny lukasz.zboralski@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski
  • doradca w zakresie opracowywania i opiniowania kontraktów handlowych, dystrybucyjnych, umów o roboty budowlane i innych;
  • uczestniczy w negocjacjach prawno-biznesowych wspomagając przedsiębiorców w wyborze optymalnych i bezpiecznych rozwiązań dla prowadzonej działalności gospodarczej;
  • doradzał podmiotom gospodarczym w zakresie wdrażania rozwiązań z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych;
  • uczestniczył w audytach z zakresu prawidłowości przetwarzania danych osobowych w spółkach handlowych;
  • sporządzał umowy o udostępnienie baz danych podmiotom trzecim, konstruował postanowienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz klauzule z tego zakresu w kontraktach handlowych;
  • sporządza opinie prawne z obszaru prawa cywilnego materialnego, z uwzględnieniem odpowiedzialności za produkt, kwestii ubezpieczeniowych oraz prawa wekslowego;
  • pełnomocnik przedsiębiorców i osób fizycznych w procesach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, Sądem Najwyższym oraz organami mediacyjnymi.