fbpx

Aktualności

Wybrane prawnofinansowe aspekty funkcjonowania kolejowego publicznego transportu zbiorowego

6 czerwca, 2016
W imieniu naszej Kancelarii serdecznie zapraszamy na seminarium – „Wybrane prawnofinansowe aspekty funkcjonowania kolejowego publicznego transportu zbiorowego”, które odbędzie się 21 czerwca br. w Poznaniu.
Seminarium adresowane jest zarówno do przedstawicieli operatorów kolejowych, jak i do organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem zdobytym doświadczeniem w zakresie rozwiązywania szerokiego spektrum problemów praktycznych związanych z mechanizmem finansowania kolejowych przewozów pasażerskich.
Jak pokazuje praktyka, kwestia prawidłowego rozliczania rekompensaty w podatku dochodowym od osób prawnych, a także problem kwalifikacji rekompensaty na gruncie ustaw podatkowych, w tym na gruncie ustawy o VAT, wciąż budzą problemy. Naszą analizą objęliśmy również problem wpływu dofinansowań ze środków unijnych na wysokość kwoty wypłacanej rekompensaty.
Postaramy się wyjaśnić wątpliwości związane z nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w tym odniesiemy się do bardzo istotnego dla Państwa obowiązku sporządzania odrębnych sprawozdań finansowych dla usługi publicznej.
W ramach wybranych problemów prawnofinansowych omówimy również problematykę regulacji odnoszących się do praw i obowiązków pasażerów, które mają istotne znaczenie dla działalności przewoźników kolejowych. Rozważania na temat finansowych aspektów organizacji przewozów pasażerskich zakończy panel poświęcony kontroli podatkowej i prawom podmiotów kontrolowanych.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium, pozostając w przekonaniu, że będzie ono źródłem wymiany myśli i usystematyzowania wiedzy.

06-06-2016