fbpx

Aktualności

Seminarium: Proces inwestycyjny – problemy, zmiany, ryzyka

14 września, 2016
Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy zaprasza Państwa na seminarium pt. „Proces inwestycyjny – problemy, zmiany, ryzyka”, które odbędzie się 20 października br. w Poznaniu. Celem seminarium jest uporządkowanie najważniejszych informacji w odniesieniu do bieżących i planowanych zmian w prawie dotyczących: obrotu i możliwości zagospodarowania nieruchomości rolnych, cywilnoprawnych aspektów relacji pomiędzy stronami umów zawieranych w procesie inwestycyjnym, procedur prawa budowlanego, praktycznych aspektów dotyczących kontroli podatkowej w branży budowlanej, przeniesienia praw autorskich do projektów budowlanych.
 
Szkolenie poprowadzą osoby, które na co dzień zajmują się poruszaną problematyką i pomogą Państwu usystematyzować oraz uzupełnić wiedzę w tym zakresie.