fbpx

Specjalizacje

Ceny transferowe

Tworzymy dokumentacje cen transferowych celem wyeliminowania ryzyka podatkowego związanego z zakwestionowaniem cen transakcyjnych stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Reprezentujemy też Klientów w przypadku sporów z organami podatkowymi oraz przed sądami powszechnymi.

W ramach doradztwa w zakresie cen transferowych oferujemy w szczególności:

  • przeglądy podatkowe obejmujące analizę powiązań oraz warunków realizacji transakcji między podmiotami powiązanym w zakresie wymagającym przygotowania dokumentacji cen transferowych;
  • wsparcie w zakresie przygotowania i aktualizacji dokumentacji zgodnej z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • weryfikacja dokumentacji podatkowej sporządzonej przez Klienta w zakresie jej zgodności z przepisami podatkowymi, w szczególności wskazanie ryzyk oraz zagrożeń podatkowych oraz wdrożenie rozwiązań minimalizujących powyższe ryzyka podatkowe i zagrożenia;
  • analizę zawieranych umów pod kątem ich zgodności z regulacjami podatkowymi dotyczącymi cen transferowych;
  • wsparcie przy ustalaniu metody kalkulacji wynagrodzenia;
  • wsparcie w zakresie kontroli cen transferowych w tym reprezentacja w sporach z organami podatkowymi.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, mogą Państwo skorzystać z naszego Weryfikatora.