fbpx

Michał Dutkiewicz

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Specjalizuje się w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, cyberbezpieczeństwem i ciągłością działania, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prywatności w działaniach telekomunikacyjnych, e-commerce i marketingowych prowadzonych w Internecie.

Bierze udział w audytach związanych z bezpieczeństwem informacji w podmiotach z branży finansowej, transportowej, produkcyjnej, wod-kan czy ochrony zdrowia. Udziela wsparcia przy postępowaniach zakupowych na systemy IT i OT, gdzie przygotowuje zapisy dotyczące licencji oraz parametryzacji usług serwisowych (tzw. SLA). Dostosowuje do potrzeb biznesowych i wymagań prawnych dokumentację usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności platform i stron internetowych (m.in. polityki prywatności, regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną i obowiązki informacyjne). Opiniuje proces tworzenia aplikacji pod kątem możliwości wykorzystywania wtyczek społecznościowych.

Bierze udział w obsłudze projektów związanych z opracowaniem i wdrożeniem systemów zarządzania bezpieczeństwa informacji. Tworzy i opiniuje polityki ochrony danych, DPIA i procedury zgodne z normami ISO z grupy 27001 i 22301. Zapewnia wsparcie audytów due diligence w zakresie dotyczącym praw autorskich, ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa.

Działa pro bono wspierając prawnie Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego.

Michał Dutkiewicz Radca prawny michal.dutkiewicz@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski
  • wsparcie w tworzeniu dokumentacji zakupowej na zakup systemów IT i OT;
  • opiniowanie dokumentacji na serwis systemów (SLA);
  • dostosowywanie działalności w sektorze e-commerce tj. stron i platform internetowych, w szczególności platform zakupowych i produkcyjnych do wymagań prawnych (tworzenie regulaminów i polityk, rekomendacje dotyczące zasad i funkcjonalności stron i platform);
  • prowadzenie audytów due diligence;
  • tworzenie dokumentacji dostosowującej i wewnętrznych procedur spełniających wymagania RODO i bezpieczeństwa informacji;
  • zapewnienie zgodności wewnętrznych procedur i dokumentacji z wymaganiami dotyczącymi ciągłości działania (tworzenie BCP i BIA);
  • przeprowadzenie audytów zgodności RODO w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w branży produkcyjnej, finansowej, transportowej, ochrony zdrowia i telekomunikacyjnej, w tym w międzynarodowych spółkach prawa handlowego;
  • przeprowadzenie audytów zgodności z przepisami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa u operatorów usług kluczowych i podmiotów publicznych;
  • bieżące doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności obsługa korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym tworzeniem i opiniowaniem umów, aktów założycielskich oraz tworzeniem uchwał organów spółek prawa handlowego, przygotowuje projekty opinii prawnych, umów i pism procesowych w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego.