Michał Dutkiewicz

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jeszcze podczas studiów. Od początku zawodowej kariery związany z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie ochrony konkurencji i konsumentów, prawie handlowym, a także prawie rynku kapitałowego, który był przedmiotem jego zainteresowań podczas studiów i w konsekwencji punktem analizy prawnej w pracy magisterskiej poświęconej informacji poufnej w Rozporządzeniu Market Abuse Regulation.

W dotychczasowej praktyce zawodowej, swoje doświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych zdobywał podczas obsługi międzynarodowych podmiotów gospodarczych, w szczególności przygotowywał polityki, procedury i kompleksową dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa danych osobowych, a także brał czynny udział w audytach RODO prowadzonych w podmiotach gospodarczych działających m.in. w branży energetycznej, transportowej, IT i produkcyjnej. Ponadto posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw, w tym w opiniowaniu i sporządzaniu projektów umów i opinii prawnych, w szczególności związanych z ochroną konkurencji i konsumentów. Uczestniczył w konferencjach naukowych związanych z rozwijaniem zainteresowań w zakresie zagadnień dotyczących prawa nowych technologii.

 

Michał Dutkiewicz
Michał Dutkiewicz PrawnikAplikant radcowski michal.dutkiewicz@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski
  • bierze udział w prowadzeniu audytów zgodności z RODO w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach w szczególności transportowej i produkcyjnej, w tym międzynarodowych spółkach prawa handlowego;
  • zajmuje się kwestiami zgodności wewnętrznych procedur i dokumentacji w spółkach prawa handlowego z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO
  • przygotowuje dokumentację spełniającą wymagania obowiązujących przepisów w powyższym zakresie;
  • sporządza opinie prawne w zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej przedsiębiorców;
  • zajmuje się sprawami związanymi z ochroną konkurencji i konsumentów, w tym w zakresie weryfikacji ich pozycji dominującej na rynku;
  • zajmuje się bieżącym doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym tworzeniem i opiniowaniem umów, aktów założycielskich oraz tworzeniem uchwał organów spółek prawa handlowego;
  • przygotowuje projekty opinii prawnych, umów i pism procesowych w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego;
  • uczestniczył w konferencjach poświęconych digital law, a także prelekcjach dotyczących prawa nowych technologii.