fbpx

Michał Dutkiewicz

Lawyer, graduate of the Law and Administration Faculty of the Adam Mickiewicz University in Poznań.

He began gaining professional experience already during studies. He has been with Piszcz and Partners Law Firm from the beginning of his professional career.

Mr Dutkiewicz specialises in personal data protection law, consumer and competition protection law and commercial law. His area of practice includes also capital market law which was a subject of his interest during studies, and consequently, became a point of legal analysis in his master thesis on confidential information in the Market Abuse Regulation.

In his professional practice so far, he gained his experience in personal data protection while providing services to international business entities. In particular, he drafted policies, procedures and comprehensive documentation regarding security of personal data, and actively participated in GDPR audits carried out in business entities operating, for example, in the energy, transport, IT and production sectors. He has experience in providing day-to-day corporate services to enterprises, including reviewing and drafting contracts and legal opinions, in particular related to consumer and competition protection. He participated in scientific conferences to develop interests in issues relating to new technologies law.

Michał Dutkiewicz
Michał Dutkiewicz Lawyer michal.dutkiewicz@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Laguages: angielski
  • bierze udział w prowadzeniu audytów zgodności z RODO w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach w szczególności transportowej i produkcyjnej, w tym międzynarodowych spółkach prawa handlowego;
  • zajmuje się kwestiami zgodności wewnętrznych procedur i dokumentacji w spółkach prawa handlowego z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO
  • przygotowuje dokumentację spełniającą wymagania obowiązujących przepisów w powyższym zakresie;
  • sporządza opinie prawne w zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej przedsiębiorców;
  • zajmuje się sprawami związanymi z ochroną konkurencji i konsumentów, w tym w zakresie weryfikacji ich pozycji dominującej na rynku;
  • zajmuje się bieżącym doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym tworzeniem i opiniowaniem umów, aktów założycielskich oraz tworzeniem uchwał organów spółek prawa handlowego;
  • przygotowuje projekty opinii prawnych, umów i pism procesowych w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego;
  • uczestniczył w konferencjach poświęconych digital law, a także prelekcjach dotyczących prawa nowych technologii.