fbpx

Aktualności

Nowe prawo wodne – optymalizacja kosztów wody

1 marca, 2018

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), która m.in. zreformowała system odpłatności za korzystanie z wody. Obecnie pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi będące usługami wodnymi w rozumieniu ww. ustawy, zostaną obciążone opłatą liczoną według nowych zasad i stawek.

Nowy podmiot utworzony na podstawie powyższej ustawy, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powinien doręczyć podmiot będącym adresatem pozwolenia wodnoprawnego informację ustalającą wysokość opłaty za usługi wodne już za I kwartał 2018 r., na koniec kwartału.
Przepisy ustawy regulujące zasady naliczania ww. opłaty są niejasne i budzą szereg wątpliwości interpretacyjnych. Może to spowodować nieuzasadnione i nadmierne obciążanie opłatą za usługi wodne przedsiębiorców korzystających z wody.

Należy pamiętać, że każdy podmiot, który uzna, że opłata jest błędnie naliczona, w szczególności sposób jej wyliczenia nie jest jasny lub sprzeczny z obowiązującymi przepisami, może w terminie 14 dni od otrzymania informacji w sprawie jej naliczenia, złożyć reklamację do organu określającego wysokość opłaty.

W sprawie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Piotr Liberski
wspólnik zarządzający
radca prawny
tel. + 48 71 341 01 31
e-mail: piotr.liberski@piszcz.pl