fbpx

Kamil Jurkowski

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (kierunek prawo) oraz Wydziału Humanistycznego (kierunek historia) Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestnik programu LLP Erasmus na Wydziale Prawa i Nauk o Polityce Uniwersytetu w Montpellier. W czasie wolnym przygotowuje w trybie eksternistycznym rozprawę doktorską z zakresu prawa spółek kapitałowych.

Doradza w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w szczególności spraw wynikających z funkcjonowania spółek handlowych. Posiada bogate, blisko dziesięcioletnie, doświadczenie w tym zakresie.

Autor publikacji z zakresu prawa spółek kapitałowych.

Kamil Jurkowski Radca prawny kamil.jurkowski@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski, francuski