fbpx

Dokumentacja cen transferowych – wartość transakcji

Czy wartość wszystkich transakcji z jakimś podmiotem powiązanym osiągnęła w ciągu roku wskazane poniżej progi?

  • Przy przychodzie 2 mln do 20 mln euro – wartość transakcji powyżej 50 tys. euro (powiększonej o 5.000 euro za każdy 1.000.000 euro przychodu powyżej 2.000.000 euro)
  • Przy przychodzie powyżej 20 mln do 100 mln euro – wartość transakcji powyżej 140 000 euro (powiększonej o 45.000 euro za każde 10.000.000 euro przychodu powyżej 20.000.000 euro)
  • Przy przychodzie powyżej 100 mln euro – wartość transakcji powyżej 500 000 euro

 
Pamiętaj, że wartość transakcji jednego rodzaju z jednym podmiotem sumuje się.
 
 

Weryfikator obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

 
Kliknij i przejdź do początku