fbpx

Dokumentacja cen transferowych – podmioty powiązane

Czy dokonywałeś jakichkolwiek transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo*, osobowo lub rodzinnie?

 
 

 
 

*Próg powodujący powstanie powiązań kapitałowych pomiędzy dwoma podmiotami w rozumieniu cen transferowych wynosi 25%.

Weryfikator obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

 
Kliknij i przejdź do początku