fbpx

Paweł Waśkowiak

Adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od maja 2024 r. związany z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy sp. k.

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w prawie karnym. Swoją praktykę skupia na postępowaniach dotyczących roszczeń odszkodowawczych z umów oraz czynów zabronionych.

Zdobywał doświadczenie zawodowe w poznańskich kancelariach prawnych uczestnicząc w świadczeniu pomocy zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i konsumentów. W postępowaniach karnych występował jako obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonych. Był odpowiedzialny za sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych oraz treści ugód, brał udział w negocjacjach oraz reprezentował klientów na rozprawach i posiedzeniach sądowych.

Należy do zespołu procesowego.

Paweł Waśkowiak Adwokat pawel.waskowiak@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44