fbpx

Szkolenie z nowego prawa wodnego, Poznań

Jak zoptymalizować koszty wody w przedsiębiorstwach?

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie wielka reforma gospodarki wodnej, która w znaczny sposób wpłynie na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Przede wszystkim zmieni się struktura prawno-administracyjna administracji wodnej. Powstanie nowa państwowa osoba prawna pod nazwą Wody Polskie, która skupi zadania i kompetencje dotychczasowych państwowych oraz samorządowych organów administracji właściwych w zakresie gospodarki wodnej. Taka centralizacja ma zapewnić realną i efektywną władzę wodną, która skutecznie wdroży zapowiadany od lat zwrot kosztów usług wodnych w myśl zasady ” kto korzysta ten płaci” . Oznacza to, że wielu przedsiębiorców będzie musiało liczyć się z koniecznością poniesienia większej odpłatności za korzystanie ze środowiska, a w szczególności z wód.

Pomimo tego, że znowelizowane przepisy Prawa Wodnego wejdą w życie z początkiem 2018 roku, to jednak do końca 2020 roku obowiązywać będą przepisy przejściowe, które dają przedsiębiorcom możliwość optymalizacji opłat za wodę. Według nowych przepisów opłata za usługi wodne składać się będzie z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej, uzależnionej od ilości wód pobranych lub odprowadzanych ścieków. Już jednak wiadomo, że do końca 2020 roku pomiar zużytej wody będzie niemożliwy.

Zgodnie z nowymi przepisami tylko Wody Polskie mogą wyposażać użytkowników w przyrządy pomiarowe lub je zatwierdzać, a wiadomo, że nie będą w stanie zapewnić urządzeń do 2020 roku. Przedsiębiorcy, którzy pobierają wodę własnym ujęciem zapłacą jedynie opłatę stałą.

W konsekwencji istotne stanie się odpowiednie przeanalizowanie zapotrzebowania na wodę w firmie i ewentualna korekta zadeklarowanych ilości w pozwoleniu wodnoprawnym, od których naliczana będzie opłata stała.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2017 roku w Poznaniu – Budynek Delta, ulica Towarowa 35

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 listopada 2017 roku.

Spotkanie jest bezpłatne.

Program spotkania

 • 11:00-11:20 Utworzenie nowego podmiotu Wody Polskie i wpływ zmiany struktury administracyjnej na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
 • 11:20-11:40 Wdrożenie przez nowe Prawo wodne zasady zwrotu kosztów za usługi wodne.
 • 11:40-12:10 Nowe zasady odpłatności za korzystanie z wody, w szczególności w zakresie poboru wody:
  – nowe opłaty, zasady ich naliczania i pobierania,
  – organy właściwe do ich ustalania i pobierania,
  – możliwość kwestionowania opłat.
 • 12:10-12:25 Przerwa kawowa
 • 12:25-12:40 Nowy podatek za zmniejszenie retencji.
 • 12:40-13:00 Możliwość optymalizacji kosztów a zasady odpłatności za pobór wody w okresie przejściowym.

 

 

Lub skorzystaj z papierowej wersji i prześlij ją na adres: joanna.roszak@piszcz.pl

 

Aplikuj

  * - pola obowiązkowe

  Wysyłając formularz akceptujesz Politykę Prywatności dostępną na stronie www oraz wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji na szkolenie oraz jego organizacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm).