fbpx

Aktualności

Zmiany w ustawie o KRS

10 kwietnia, 2018

15 marca 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, o których powinien wiedzieć każdy członek organu spółki. Nowe przepisy nakładają na zarządców spółek m.in. dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, a w zakresie wykonywania dotychczasowych zadań wprowadzają istotne zmiany, do których należy się dostosować.

Niezłożenie wraz z najbliższymi wnioskami do KRS wymaganych danych adresowych w sądzie będzie stało na przeszkodzie uwzględnieniu tych wniosków przez sądy rejestrowe. Innymi słowy, tak długo jak dokumenty z adresami do doręczeń nie zostaną złożone – najbliższe planowane przez spółki wpisy w KRS nie zostaną dokonane.

Z kolei niezłożenie w rejestrze sądowym dokumentów sprawozdawczych za dany rok obrotowy jest wedle przepisów Ustawy o rachunkowości przestępstwem zagrożonym grzywną lub karą ograniczenia wolności. Jak też wspominano, sąd rejestrowy może wszczynać wobec zarządców spółek postępowania przymuszające do złożenia dokumentów, w toku których może m.in. stosować grzywny, zawiadamiać organy ścigania, a w skrajnym przypadku – orzec o rozwiązaniu spółki.