fbpx

Aktualności

Wygrana w sporze przed Sądem Najwyższym

2 czerwca, 2021

Szanowni Państwo,

Z dumą pragniemy podzielić się sukcesem odniesionym przez wspólnika naszej Kancelarii mec. Edytę Hajtkę-Komorowską we współpracy z radcą prawnym – Wojciechem Wołoszczakiem oraz przy wsparciu radcy prawnego – Grzegorza Kubiaka w postępowaniu toczącym się przed Sądem Najwyższym, który podzielił argumentację Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy sp.k. oddalając skargę kasacyjną naszego przeciwnika w sprawie dotyczącej kilkudziesięciu milionowego odszkodowania w związku z niewłaściwym wykonaniem umowy o świadczenie usług, opartej na wadliwym stosowaniu przez zamawiającego tzw. klauzuli adaptacyjnej (przeglądowej), mającej na celu wyłącznie umożliwić zamawiającemu elastyczne wykonywanie umowy, a nie dokonywanie jej jednostronnych zmian – w tym praktycznie w zakresie umówionego wynagrodzenia.
Tym samym ostatecznie zakończył się spór rozpoczęty jeszcze w 2012 roku.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych lat wypełnionych dalszymi sukcesami.