fbpx

Aktualności

Wygrana naszej Kancelarii w procesie przed Sądem Najwyższym

5 marca, 2015
W sprawie, w której zespół prawników naszej Kancelarii reprezentował spółkę akcyjną, Sąd Najwyższy uchylił niekorzystny dla naszego Klienta wyrok sądu okręgowego. Sąd Najwyższy stwierdził zasadność wszystkich podniesionych przez nas zarzutów naruszenia szeregu przepisów przez sąd okręgowy. Spośród nich przynajmniej jeden dotyczy zagadnienia, które ma potencjalnie szerokie zastosowanie i jest ważne dla spółek nabywających aportem nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego.
Sąd Najwyższy uznał za trafny podgląd, podnoszony przez nas w skardze kasacyjnej, że nabycie przez spółkę akcyjną od wspólnika aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci prawa użytkowania wieczystego (przenoszonego na spółkę celem  pokrycia akcji objętych przez wspólnika) jest nabyciem odpłatnym. Uznanie takiej czynności za odpłatną oznacza zaś, że spółka nabywająca aport (działająca w tzw. dobrej wierze) ma możliwość powołania się na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Rękojmia ta chroni spółkę, jako nabywcę prawa nabywanego od osoby wpisanej w księdze wieczystej, spółka skutecznie nabywa to prawo, pomimo tego, że podmiot zbywający wpisany w księdze nie jest w rzeczywistości uprawniony do jego zbycia (np.: nie był właścicielem nieruchomości czy użytkownikiem wieczystym).
Stanowisko wyrażone w tym wyroku jest zatem korzystne dla wszystkich spółek kapitałowych (tj. sp. z o.o. i S.A.), nabywających tytułem aportu (wkładu niepieniężnego) w dobrej wierze prawa wpisane w księgach wieczystych od osób w tych księgach ujawnionych. Takie nabycie, w naszej ocenie oraz zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, podlega ochronie w przypadku gdyby okazało się, że akcjonariuszowi (wspólnikowi) w rzeczywistości to prawo nie przysługiwało. W naszej ocenie pogląd ten prawidłowy także w przypadku wkładów do spółek osobowych.