fbpx

Aktualności

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

13 lipca, 2017

Od 12.07.2017 roku obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Zakazuje ona nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej przez większych przedsiębiorców w umowach z ich mniejszymi kontrahentami.

Dodatkowo od lutego tego roku obowiązują przepisy nakładające na wskazane podmioty, które zawierają umowy na dostawę produktów rolnych, obowiązek sporządzania takich umów w formie pisemnej oraz uwzględniania w tych umowach szczegółowych postanowień dotyczących realizowanej transakcji.

Za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej oraz za niesporządzanie umów w formie pisemnej zawierających stosowne postanowienia grożą przedsiębiorcy kary finansowe nakładane odpowiednio przez Prezesa UOKiK oraz przez Agencję Rynku Rolnego.

W związku z faktem, że Kancelaria ma już w tych obszarach doświadczenie, moglibyśmy Państwu zaproponować profesjonalne wsparcie w tym zakresie.

Mając powyższe na uwadze, chcielibyśmy zaproponować Państwu przygotowanie informacji prawnej obejmującej następujące tematy:

  • wskazanie, czy są Państwo zobowiązani do dokumentowania swoich transakcji pisemną umową zawierającą szczegółowe wymogi przewidziane w przepisach w zakresie nabycia oraz zbycia produktów rolnych z następujących sektorów: wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, baraniny i koziny oraz mięsa drobiowego zgodnie z ustawą o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych,
  • wskazanie, czy są Państwo zobowiązani do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi do umów zawieranych z Państwa kontrahentami.
    W związku z faktem, że Kancelaria ma już w tych obszarach doświadczenie, moglibyśmy Państwu zaproponować profesjonalne wsparcie w tym zakresie.