fbpx

Aktualności

Nowa siedziba BPS S.A.

3 kwietnia, 2013
27 marca 2013 r. spółka BPS Grzybowska 81 Sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zawarła umowę zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności posadowionego na niej budynku biurowego (klasa A) przy ulicy Grzybowskiej 81 w Warszawie, których właścicielem była Spółka G81 UDM Sp. z o.o. S.K.A. wchodząca w skład Grupy Unidevelopment. Całkowity koszt transakcji wyniósł 122 549 928,14 zł brutto. Nieruchomość, o powierzchni ok. 10 tys. mkw, będzie pełnić funkcję nowej siedziby Banku.