fbpx

Aktualności

NIK podzielił argumenty Kancelarii

6 czerwca, 2019

Pragniemy podzielić się z Państwem sukcesem jednej z dolnośląskich samorządowych instytucji kultury, która zaufała nam w toku kontroli NIK dotyczącej prawidłowości wykorzystania środków europejskich. Pomimo szeregu zastrzeżeń prowadzących do negatywnej oceny wystawionej przez NIK, mec. Wojciech Wołoszczak w ramach wsparcia przygotował umotywowane zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego. W rezultacie Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w NIK uchylił negatywną ocenę kontrolerów NIK dotyczącą m.in. zarzutu nierzetelnego przygotowania projektu i nadzorowania realizacji danej inwestycji.