fbpx

WEBINAR ”Firma kontra pandemia – rozwiązania prawne”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na bezpłatny Webinar organizowany przez Zespół Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy Firma kontra pandemia – rozwiązania prawnepodczas którego specjaliści Kancelarii poruszą kluczowe dla przedsiębiorców i ich menadżerów zagadnienia z zakresu prawa spółek i nie tylko. W ramach webinaru zostaną przedstawione m.in. możliwości zdalnego podejmowania decyzji w spółkach, odpowiedzialności firm i menadżerów oraz zmiany w zakresie sprawozdawczości – w kontekście panującej pandemii i ostatnich zmian przepisów.

 

Termin: wtorek 5 maja 2020, godz: 11.00 (czas trwania: 2 godziny)

 

Program szkolenia

Podczas Webinaru zostaną omówione m.in następujące zagadnienia:

1. Spółka w kwarantannie – zarządzanie kryzysowe:
• zdalne posiedzenia organów spółek i zdalne odbywanie zgromadzeń;
• zmiany terminów zgromadzeń;
• nagłe przypadki, a zasady reprezentacji i zasady podejmowania decyzji w spółkach.

W ramach tego punktu przedstawimy, jak korzystać z dotychczasowych i nowych rozwiązań prawnych w zakresie zdalnego zarządzania spółką i jak zmieniają się zasady podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Wskażemy też, jak nowe przepisy funkcjonują w praktyce, z jakimi problemami prawnymi spotykają się nasi Klienci i jak te problemy można rozwiązywać.

2. Modyfikacje odpowiedzialności w czasie epidemii:
• modyfikacje odpowiedzialności spółek za wykonywanie umów;
• zatory płatnicze;
• niewypłacalność – nowe regulacje.

Wskażemy między innymi, jakie możliwości prawne w zakresie realizacji umów mają przedsiębiorcy w dobie pandemii tj. z jakich uprawnień mogą korzystać, kiedy obecna sytuacja utrudnia im wywiązanie się z podjętych zobowiązań. Omówimy aktualne regulacje prawne w zakresie tzw. zatorów płatniczych. Z uwagi na to, że odpowiedzialność spółki wobec kontrahentów może przełożyć się na odpowiedzialność menadżerów, wskażemy też na istotne zmiany przepisów w kontekście takiej odpowiedzialności.

3. Obowiązki sprawozdawcze zarządów Spółek – co się zmieniło, a co nie:
• zamknięcie roku obrotowego;
• wpis do CRBR (Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych);
• obowiązki związane z dematerializacją akcji.

Omówimy bieżące obowiązki menadżerów, wynikające ze starych i nowych przepisów. Wskażemy, które terminy na wykonanie obowiązków uległy przedłużeniu, a które nie.

 

Prowadzący: Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Nastazja Lisek

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w prawie spółek, a przedmiotem jej szczególnego zainteresowania są transakcje fuzji i przejęć. W dotychczasowej praktyce zawodowej uczestniczyła w licznych procesach restrukturyzacji spółek i reorganizacji ich kapitału. Doradzała Klientom przy przekształceniach, łączeniach oraz podziałach, emisjach papierów wartościowych, transakcjach nabycia przedsiębiorstw, akcji i udziałów w spółkach, i innych istotnych aktywów, w tym nieruchomości. Pomagała w rozwiązaniu licznych sporów korporacyjnych. Ma doświadczenie w obsłudze spółek notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i rynku NewConnect.

Jakub Skurzyński

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy sp.k. W toku swojej praktyki zawodowej doradzał klientom przy finansowaniu inwestycji w nieruchomości poprzez emisję obligacji korporacyjnych i przy transgranicznym łączeniu spółek. Ma doświadczenie w negocjacjach i prawnej obsłudze inwestycji w nieruchomości komercyjne, począwszy od fazy pozyskania przez dewelopera gruntu i finansowania, poprzez realizację budowy obiektu, aż po jego komercjalizację – długoterminowy najem lub sprzedaż. Zajmował się obsługą prawnych relacji na gruncie prawa handlowego w grupach liczących kilkadziesiąt podmiotów oraz podlegających pod nadzór instytucji regulujących rynek finansowy. Oprócz bogatej praktyki w sprawach cywilnych, korporacyjnych, budowlanych i branży rynku finansowego posiada doświadczenie w zakresie prawa pracy, prawa ochrony konkurencji, świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz prawa własności intelektualnej.

Wojciech Wołoszczak

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy sp.k. W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego oraz indywidualnego prawa pracy. Brał udział w przygotowywaniu analiz due diligence firm w procesach przejęć i reorganizacji podmiotów gospodarczych, sporządzał liczne opinie i ekspertyzy prawne z zakresy prawa cywilnego, jest specjalistą w zakresie umów. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z różnych dziedzin prawa, w tym m.in. sporów korporacyjnych, oraz w zakresie postępowań zabezpieczających.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału.

 

 

    * - pola obowiązkowe