fbpx

RODO 2018 – przygotujmy się razem

W przyszłym roku, 25 maja 2018 roku zacznie się nowy etap w dziedzinie ochrony danych osobowych – w życie wejdzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. RODO, które będzie stanowić nową, ogólnoeuropejską ramę przepisów o ochronie danych osobowych. Jednak przedsiębiorcy powinni już teraz zapoznać się z planowanymi zmianami, aby rozpocząć proces dostosowania swoich firm do nowych przepisów, dlatego polecamy zapoznanie się z naszym darmowym e-Bookiem.

RODO będzie stanowić pewną zmianę w porównaniu z obecnie obowiązującymi regulacjami ustawy o ochronie danych osobowych. Przede wszystkim wprowadzone zostaną istotne obowiązki związane z rozpoczęciem przetwarzania danych przez administratora, m. in. procedura DPIA czy zasada privacy by design. Część z Państwa zobowiązana będzie do prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania, a także do powoływania inspektora ochrony danych, który zastąpi dotychczasowych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Ponadto osoby, których dane dotyczą, będą miały dużo szerszy wachlarz możliwości podjęcia działań na drodze sądowej celem egzekwowania swoich praw.

Zmianie ulegnie również zakres uprawnień oraz współpracy z organem nadzorczym. Organ – zgodnie z obecnymi pracami legislacyjnymi w Polsce – zostanie przekształcony w Urząd Ochrony Danych Osobowych, którego Prezes zyska istotne kompetencje, mogące mieć ogromny wpływ na Państwa organizację. Rozporządzenie „uzbraja” organ w potężne narzędzie. Za naruszenia przepisów RODO wymierzane będą kary, które będą mogły sięgać aż do 20 milionów euro.
Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy chciałaby zaoferować Państwu wsparcie w przygotowaniu się i przystosowaniu do nowych przepisów. Współpraca z nami to droga do zapewnienia sobie bezpieczeństwa, ochrony wypracowanej przez lata renomy i uniknięcia dotkliwych kar finansowych.

Nasza kancelaria prawna oferuje Państwu wsparcie w następujących obszarach:

  • przeprowadzenie Audytu w zakresie ochrony danych osobowych;
  • opracowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, w tym modyfikacji wzorców umów oraz dokumentów kierowanych do Państwa klientów;
  • przeprowadzenie szkolenia dla Państwa pracowników i współpracowników dotyczącego ochrony danych osobowych;
  • pełnienie przez wydelegowaną przez Kancelarię osobę funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji a następnie Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zachęcamy również do skorzystania z naszego darmowego e-Booka.