fbpx

Aktualności

Wygrana w sporze

30 marca, 2022

Z dumą informujemy o sukcesie naszej Kancelarii, za którym stoi zespół specjalistów z departamentu prawa procesowego oraz prawa energetycznego. Podjęcie stosownych działań prawnych pozwoliło zabezpieczyć interesy naszego Klienta i uchronić go przed narzuconą przez sprzedawcę, podwyżką cen energii elektrycznej .

Na skutek wniesionego powództwa sąd podzielił stanowisko Kancelarii uznając jednostronną zmianę ceny dokonaną przez sprzedawcę energii za nieuprawnioną, pomimo znaczącego wzrostu hurtowych cen energii. Biorąc pod uwagę nie tylko treść umowy, ale także ofertę jaką sformułował sprzedawca. Sąd II instancji także podtrzymał argumentację naszych prawników, oddalając apelację drugiej strony.

Powyższa sprawa po raz kolejny dowodzi, że nawet istotne wzrosty cen rynkowych nie zawsze dają podstawę dla podwyżek ustalonych w umowie cen. Dlatego tak ważne jest właściwe skontrolowanie wszystkich dokumentów związanych z procesem kontraktowania zakupu energii elektrycznej i zadbanie by znalazły się w nich postanowienia zabezpieczające nasze interesy. Z pozoru standardowe klauzule mogą mieć bowiem doniosłe znaczenie przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów.

Z ramienia Kancelarii sprawą zajmowali się: W. Wołoszczak, E. Łuczak oraz W. Andrzejewski. Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.