fbpx

Aktualności

Vademecum prezesa spółki komunalnej

5 października, 2020

Zapraszamy wszystkich Państwa do ciekawej lektury Vademecum prezesa spółki komunalnej – skierowanego do członków zarządu spółek komunalnych, którego partnerem merytorycznym jest zespół Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy.

W publikacji znajdą Państwo m.in. kwestie dotyczące: powoływania spółek, powierzenia zadań, polityki finansowej, wynagrodzenia zarządu spółki, odpowiedzialności członków zarządu, ograniczeń dotykających osoby zasiadające w zarządzie spółki komunalnej, nadzoru nad spółkami.

Vademecum współautorstwa radców prawnych naszej Kancelarii – mec. Piotra Liberskiego, mec. Nastazja Lisek, oraz mec. Jakuba Skurzyńskiego, dostarczy Państwu wielu cennych wskazówek przydatnych z punktu widzenia wszystkich osób pełniących nadzór na spółkami z ramienia samorządów ale również członkom organów spółek.