fbpx

Aktualności

Rekompensata w kolejowym publicznym transporcie zbiorowym

26 października, 2015
Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez naszą Kancelarię Seminarium pt. „Rekompensata w kolejowym publicznym transporcie zbiorowym – aspekty prawne i ekonomiczne„, które odbędzie się 19 listopada 2015 r. w Poznaniu.
Zdajemy sobie sprawę, że właściwe stosowanie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1370/2007, a także obowiązujące reguły w zakresie pomocy publicznej przysparzają wielu problemów praktycznych podmiotom organizującym transport zbiorowy. Problemy infrastrukturalne polskiej branży transportu zbiorowego w otoczeniu powyższych przepisów stają się niezwykle trudne do rozwiązania.
Podczas Seminarium chcielibyśmy podzielić się zdobytym doświadczeniem w zakresie tworzenia umów o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego oraz rozwiązywania różnego rodzaju problemów praktycznych związanych z mechanizmem finansowania przewozów. Szczególną uwagę zamierzamy poświęcić omówieniu zagadnień związanych z rekompensatą za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym. Jak pokazuje praktyka kwestia ta budzi wiele niejasności, przede wszystkim w kontekście regulacji prawa Unii Europejskiej dotyczących tzw. pomocy publicznej. Prawidłowe stosowanie tych regulacji, z uwagi na ich wymiar finansowy, ma bardzo istotne znaczenie w działalności podmiotów, które są odpowiedzialne za organizację regionalnego transportu kolejowego.
Do udziału w Seminarium zapraszamy wszystkich członków zarządów i dyrektorów spółek przewoźników kolejowych, producentów taboru kolejowego, a także przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za powierzenie i realizację usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 12 listopada 2015 roku. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres mailowy: joanna.roszak@piszcz.pl lub faksem pod numer: (61) 859 44 40.
Koszt uczestnictwa: 150 zł + VAT . W przypadku uczestnictwa więcej niż jednej osoby z jednej firmy/urzędu koszt szkolenia wyniesie 100 zł + VAT za osobę. Cena obejmuje koszt udziału, materiałów konferencyjnych, przerwy kawowej i lunchu.
Całkowity przychód z seminarium zostanie przekazany na cel charytatywny.