fbpx

Aktualności

Czysta Energia

31 marca, 2015
W marcowym numerze miesięcznika „Czysta Energia” znalazły się dwa artykuły naszych radców prawnych. Pierwszy z nich, „Kto zapłaci za spadek wartości nieruchomości”, dotyczy sporu o niekorzystny wpływ farm wiatrowych na cenę nieruchomości położonych w ich sąsiedztwie. Drugi, „Żądanie usunięcia lub przeniesienia urządzeń przesyłowych”, dotyczy tzw. roszczeń negatoryjnych ze strony właścicieli nieruchomości, kierowanych pod adresem przedsiębiorcy przesyłowego.