fbpx

Aktualności

Co z wodami opadowymi i roztopowymi?

29 marca, 2023

Co z wodami opadowymi i roztopowymi? Jakie możliwości mają gminy, do których należy zagospodarowanie tego rodzaju wód? Wypowiedzi na ten temat udzielił mecenas Piotr Liberski – wspólnik zarządzający Kancelarii. Na co dzień zajmuje się między innymi sprawami związanymi z gospodarką komunalną i samorządem terytorialnym.

„To nie jest problem jednowymiarowy. Gminy mają możliwość wprowadzenia opłat za zagospodarowanie deszczówki, ale zazwyczaj tego nie robią. Moim zdaniem przyczyny nie leżą w sferze formalnej związanej z wprowadzeniem opłat. Obowiązujące przepisy nie tylko nakładają na gminy obowiązek odprowadzania wód opadowych lub roztopowych jako zadanie własne, ale także umożliwiają ustalenie odpłatności za takie usługi. Główną według mnie przeszkodą leżącą u podstaw oporu gmin przed ustaleniem odpłatności jest de facto konieczność nałożenia na mieszkańców „nowej” dodatkowej opłaty, co rzecz jasna z różnych przyczyn może być trudne w odbiorze. Patrząc natomiast wyłącznie z perspektywy formalnej gmina (albo gminna spółka wodno-kanalizacyjna, której powierzono takie zadanie) może pobierać opłaty za deszczówkę, o ile zasady odpłatności zostaną ustalone zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej”.