fbpx

Aktualności

Akademia rozwoju kompetencji i umiejętności w kancelarii

9 listopada, 2011
Podsumowanie projektu Akademia rozwoju kompetencji i umiejętności w kancelarii, dofinansowanego w ramach projektu EFS – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.