fbpx

Tomasz Siedlecki

Prawnik, aplikant radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2018/2019 Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poznań.

Praktykę zawodową rozpoczął na II roku studiów, zdobywając doświadczenie w kancelariach prawnych w Poznaniu, gdzie zajmował się m.in. zarządzaniem wierzytelnościami Klientów oraz obsługą podmiotów gospodarczych.

Z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy sp.k. współpracuje od 2020 roku. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z prawem energetycznym oraz prawem nieruchomości. Posiada doświadczenie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz innymi organami administracji publicznej. Ponadto bierze udział w bieżącej obsłudze Klientów zajmujących się wytwarzaniem, przesyłaniem i sprzedażą energii elektrycznej oraz gazu w ramach przygotowywanych dla nich opinii prawnych oraz projektów umów.

W ramach codziennej pracy zajmuje się także wsparciem Kancelarii w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami cywilnymi.

Prywatnie interesuje się także prawem własności intelektualnej oraz szeroko pojętym prawem administracyjnym, z naciskiem na proces inwestycyjno-budowlany oraz prawo odpadowe.

Tomasz Siedlecki Prawnik tomasz.siedlecki@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski
  • bierze udział w opracowaniu projektów podstawowych dokumentów dotyczących działalności w segmencie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego, w tym: umów przyłączeniowych oraz umów sprzedaży, dystrybucji, kompleksowych;
  • wspiera Kancelarię w przygotowaniu dokumentacji związanej z postępowaniami taryfowymi i uzyskiwaniem koncesji;
  • bierze udział w przygotowaniu pism w postępowaniach przed Prezesem URE, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wojewódzkimi sądami administracyjnymi, w tym m.in. w sprawach związanych z wymierzeniem kary za naruszenie zasad wykonywania działalności koncesjonowanej;
  • pomagał w postępowaniach związanych z odrolnieniem gruntów rolnych na potrzeby inwestycji.