Piotr Szwechłowicz

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2016 roku zdał egzamin radcowski, uzyskując najlepszy wynik w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Praktykę zawodową rozpoczął już w czasie studiów, w 2009 roku podejmując współpracę z Kancelarią Radcy Prawnego Przemysława Barańskiego. W 2011 roku rozpoczął pracę w Kancelarii Bobiński, Ciepierski, Kirchner Schwartz w Poznaniu. Od lutego 2014 roku jest związany z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy sp.k.

W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się szeroko pojętym prawem cywilnym i administracyjnym, w szczególności w zakresie prawa nieruchomości, a także prawem energetycznym. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz reprezentowaniu klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych. W ostatnim czasie rozwija praktykę w obszarze publicznego transportu zbiorowego.

Piotr Szwechłowicz
Piotr Szwechłowicz Radca prawny piotr.szwechlowicz@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski
  • przeprowadzał liczne audyty prawne nieruchomości;
  • obsługuje transakcje obrotu nieruchomościami, przeznaczonymi do celów inwestycyjnych;
  • opracowuje opinie prawne i reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych z zakresu uwłaszczenia i komunalizacji;
  • reprezentuje Klientów w sporach dotyczących realizacji umów o roboty budowlane;
  • posiada bogate doświadczenie w sporach sądowych z zakresu prawa bankowego, w szczególności związanych z kredytami indeksowanymi do franka szwajcarskiego;
  • opiniuje i przygotowuje umowy z zakresu prawa energetycznego (m.in. umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, międzyoperatorskie umowy dystrybucyjne), a także umowy dotyczące infrastruktury sieciowej (służebność przesyłu, dzierżawa urządzeń przesyłowych);
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Prezesem URE, Presem UOKiK oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • autor analiz koncepcyjnych dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego;
  • doradca w zakresie umów o świadczenie usług dotyczących drogowego i kolejowego publicznego transportu zbiorowego;
  • prelegent podczas licznych szkoleń, seminariów i konferencji związanych z tematyką branży TSL i publicznego transportu zbiorowego.