fbpx

Patryk Matuszak

Prawnik, aplikant radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Praktykę zawodową rozpoczął podczas studiów, podejmując współpracę z poznańskimi kancelariami prawnymi. Z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy sp.k. współpracuje od lutego 2018 roku.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym prawem energetycznym, w szczególności bieżącą obsługą przedsiębiorstw z sektora energii elektrycznej i gazu. Posiada również doświadczenie w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych przed Prezesem URE oraz innymi organami administracji publicznej.

W obszarze jego zainteresowań, poza wspomnianym prawem energetycznym, znajdują się zagadnienia z całego obszaru prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem procesu inwestycyjno-budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz proceduralnego prawa administracyjnego.

Patryk Matuszak
Patryk Matuszak Prawnik patryk.matuszak@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski
  • opracowywał projekty dokumentów dotyczących działalności w segmencie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego, w tym: umowy przyłączeniowe oraz umowy sprzedaży, dystrybucji, kompleksowe;
  • doradzał w zakresie bieżących zagadnień związanych z prawem wyboru sprzedawcy (TPA) na rynku energii elektrycznej;
  • przygotowywał dokumentację związaną z postępowaniami taryfowymi i uzyskiwaniem koncesji;
  • wspierał organizowanie i prowadzenie działalności związanej z instalacjami OZE (w szczególności: proces inwestycyjno-budowlany, umowy PPA, rozliczanie certyfikatów);
  • wspierał klientów w postępowaniach przed Prezesem URE w sprawie cofnięcia koncesji bądź w sprawie nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorstwo energetyczne;
  • przygotowywał projekty IRiESD elektroenergetycznej i gazowej dla kilku przedsiębiorstw energetycznych;
  • brał udział w konsultacjach publicznych projektów aktów prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa energetycznego.