fbpx

Mateusz Życzkowski

Starszy prawnik, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ukończył kurs języka angielskiego TOLES advanced. Posiada certyfikat CCO1 (Certyfikowany Compliance Oficer poziom 1) akredytowany przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując zarówno w bankowości komercyjnej jak i spółdzielczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze compliance, w szczególności z zakresu zarządzania ryzykiem regulacyjnym i prawnym, ochrony konsumentów, outsourcingu, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu czy ochrony danych osobowych.
W dotychczasowej aktywności zawodowej zajmował się analizą oraz implementacją obowiązków wynikających z ustaw, rekomendacji i wytycznych nadzorczych wydanych dla sektora finansowego. W tym między innymi jako uczestnik grup roboczych przy Związku Banków Polskich oraz pracujących nad implementacją IV Dyrektywy AML w Polsce. Był także odpowiedzialny za weryfikację i zatwierdzanie zapisów kontraktów istotnych ze względu na zarządzanie w banku ryzykiem braku zgodności, w tym w szczególności dotyczących wdrożenia i serwisowania systemów klasy ERP.

Jako przedstawiciel działu compliance był członkiem zespołów realizujących projekty o strategicznym znaczeniu dla banku, w obszarach takich jak: dostosowywania regulacji wewnętrznych do przepisów RODO, AML, CBP czy wytycznych EBA. Współuczestniczył przy wdrożeniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, działaniach związanych z testowaniem pionowym, a także w negocjowaniu umów outsourcingowych.

W obszarze jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z szeroko rozumianym compliance, nowymi technologiami, prawem bankowym i ochroną danych osobowych. Doradza Klientom również w zakresie m.in. zgodności z przepisami regulującymi funkcjonowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz dotyczącymi gospodarowania odpadami.

Mateusz Życzkowski
Mateusz Życzkowski Starszy prawnik mateusz.zyczkowski@piszcz.pl Tel: +48 61 859 44 44 Języki: angielski