Mateusz Oskroba

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców  Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dwuletniego Studium Prawa Brytyjskiego (Introduction to English and European Union Law), prowadzonego przez Uniwersytet w Cambridge. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Ochrony Konkurencji organizowanego przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz  studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy sp.k. współpracuje od 2006 roku. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji, prawie ochrony danych osobowych oraz w prawie konsumenckim. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawnego zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Prowadzi postępowania windykacyjne, w tym postępowania przeciwko osobom odpowiedzialnym za zobowiązania podmiotów gospodarczych.

W swojej dotychczasowej praktyce w zakresie ochrony danych osobowych przeprowadził audyty ochrony danych osobowych i wdrażał dokumentację wraz z procedurami ochrony danych w spółkach o różnym profilu działalności, w tym m.in. w agencji marketingowej, spółkach energetycznych oraz w spółkach o stricte sprzedażowym charakterze. Prelegent szkoleń o tematyce ochrony danych osobowych. Autor opinii prawnych związanych z wdrażaniem RODO. Doradca w zakresie prawidłowego wykonania obowiązków informacyjnych w stosunku do osób, których dane dotyczą. Autor i współautor publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym współautor i redaktor przewodnika po unijnym rozporządzeniu o ochronie danych „RODO 2018 – wprowadzenie do zmian”. Prawem ochrony danych osobowych zajmuje się w Kancelarii od 2011 roku.

Mateusz Oskroba
Mateusz Oskroba Radca prawny mateusz.oskroba@piszcz.pl Tel: +48 609 055 570 Języki: angielski, niemiecki
  • koordynator projektów dotyczących ochrony danych osobowych oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów;
  • doradca przy przygotowywaniu i wdrażaniu dokumentacji ochrony danych osobowych;
  • przeprowadzał liczne audyty podmiotów gospodarczych pod kątem prawa ochrony konkurencji, ochrony danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej;
  • opracowuje i negocjuje projekty umów agencyjnych, sprzedaży, dystrybucyjnych z uwzględnieniem rozwiązań prawa ochrony konkurencji oraz regulacji unijnych;
  • doradca prawny Klientów w zakresie regulaminów świadczenia usług, realizacji wydarzeń oraz konkursów, w szczególności z uwzględnieniem postanowień zabezpieczających interesy konsumentów;
  • autor opinii z zakresu działalności leczniczej, w szczególności statusu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  • doradca w zakresie programów rabatowo-bonusowych;
  • świadczy pomoc prawną przy opracowywaniu i wdrażaniu polityk korzystania z samochodów firmowych;
  • posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań windykacyjnych;
  • prelegent na szkoleniach z zakresu prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych oraz prawa konkurencji.