Maria Nawrat

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Praktykę zawodową rozpoczęła w 2007 roku we współpracy z Kancelarią Radców Prawnych „Consultus” Longin Cichocki, Kacper Cichocki we Wrocławiu. Od 2010 roku jest związana z wrocławskim oddziałem Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy sp. k.

W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się szeroko pojętym sektorem publicznym, w szczególności prawem samorządowym, gospodarką komunalną i partnerstwem publiczno-prywatnym. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych i gospodarki odpadami.

Maria Nawrat
Maria Nawrat Radca prawny maria.nawrat@piszcz.pl Tel: +48 71 341 01 31
  • doradca prawny przy budowie szpitala wojewódzkiego w nowatorskim modelu prawno-podatkowym pozwalającym na odzyskanie podatku VAT od nakładów inwestycyjnych;
  • świadczy bieżącą pomoc prawną na rzecz komunalnej spółki inwestycyjnej;
  • związana z projektami inwestycyjnymi z zakresu służby zdrowia;
  • prowadzi obsługę spółki komunalnej odpowiedzialnej za organizację jednej z największych na świecie imprezy sportowej;
  • doradca prawny przedsiębiorstwa odpadowego w zakresie gospodarki odpadami;
  • pełnomocnik w kilkudziesięciu postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • pełnomocnik w licznych postępowaniach o ustalenie warunków zabudowy.